Dokumentasjon

Intravaginal electrical stimulation for the treatment of chronic pelvic pain. De Oliveira Bernardes N, Bahamondes

Intravaginal electrical stimulation for the treatment of chronic pelvic pain. De Oliveira Bernardes N, Bahamondes L. J Reprod Med 2005 Apr;50(4):267-72

  • 24 kvinner med idiopatiske kroniske bekkensmerter mottok 10 behandlinger x 2-3 pr uke med intravaginal elektrostimulering i 30 minutter.
  • Behandlingsprotokoll: 8 Hz, pulsbredde 1 msek, intensitet til individuelt toleransenivå.
  • Evaluering av smerte før og etter hver behandling, etter avsluttet behandling og 2, 4 og 7 uker etter avsluttet behandling ved hjelp av VAS
  • Resultat: Signifikant bedring av kronisk smerte etter avsluttet behandling og ved 2, 4 og 7 uker etter avsluttet behandling. (p<0.05). Signifikant bedring av dyspareuni (p=0.0005). Les her.