Dokumentasjon

Treating vulvar vestibulitis with electromyographic biofeedback of pelvic floor musculature.

Treating vulvar vestibulitis with electromyographic biofeedback of pelvic floor musculature. McKay E et al. J Reprod Med 2001 Apr;46(4):337-42

  • 29 kvinner med moderat til alvorlig vulvar vestibulitis syndrom behandlet med EMG biofeedback assisterte bekkenbunnsøvelser basert på pretest av bekkenbunn.
  • Månedlig evaluering av vulvasmerte og dyspareuni samt månedlig evaluering av bekkenbunn for måling av symptomendring og bedring.
  • Resultat: 15 kvinner (51.7 %) anga markert nedgang i ømhet i skjedeinngang og 14 av disse (93.3 %) var istand til å gjenoppta seksuell aktivitet uten ubehag. Ni kvinner (31.0 %) anga en signifikant nedgang i ømhet i skjedeinngang og smerte og seks av disse (66.7 %) gjenopptok seksuell aktivitet. Ialt 20 av 29 kvinner (69 %) ble seksuelt aktive. Seks måneder etter oppstart av behandling, hadde 90 % av kvinnene gjenopptatt seksuell aktivitet. Les mer her.