Dokumentasjon

Effekt av fysioterapi ved kneleddsatrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

Publisert 28.04.2008 Endret 27.11.2014

Bjordal JM, Johansen O, Holm I, Zapffe K, Nilsen EM, Kristiansen IS, Linnestad KK. Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 07 – 2004. ISBN 82-8121-007-9 ISSN 1503-9544.

Les denne rapporten her.