Dokumentasjon

Effects of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Pain, Pain Sensitivity and Function in People With Knee Arthrosis: A Randomized Controlled T

Denne dobbelt blindete studien hadde som formål å evaluere effekten av høyfrekvent og lavfrekvent TENS på smerte i ro, smerte ved bevegelse og smertefølsomhet hos mennesker med kneartrose. Studien konkluderer med at bade høyfrekvent og lavfrekvent TENS øker trykk smerteterskel hos mennesker med kneartrose. Placebo TENS hadde ingen signifikant effekt på trykk smerteterskel. Subjektive smertemål i ro og ved bevegelse var redusert ved både aktiv og placebo TENS, noe som kan indikere en sterk placebokomponent i effekten av TENS. Les hele artikkelen her