Dokumentasjon

Obstipasjon behandlet med tibialisstimulering og biofeedback (2016, 2014, 2004)

Iqbal F et al 2016: Obstipasjon og bilateral tibialisstimulering: Bilateral transkutaneous tibial nerve stimulation for chronic constipation.

Leva Stundiene 2014: Obstipasjon og tibialisstimulering: Good results with transcutaneous tibial nerve stimulation for advanced chronic constipation treatment.

G Bassotti. 2004: Biofeedback for pelvic floor dysfunction in constipation. Oversiktsartikkel. Bekkenbunns dyssenergi er en vanlig årsak til forstoppelse / obstipasjon. Biofeed­back er en effektiv behandling / læreteknikk for å endre et mønster der en trykker når en skal hvile og omvendt. Biofeedback under kyndig veiledning kan hjelpe mer enn halvparten av pasientene med bekkenbunnsdyssenergi.