Dokumentasjon

Multippel sklerose og dysfunksjon i nedre urinveier: Bekkenbunnstrening, EMG biofeedback og elektrostimulering (2008)

Hvilken effekt har bekkenbunnstrening med EMG biofeedback på dysfunksjon i nedre urinveier hos pasienter med multippel sklerose (MS) alene, og ved samtidig bruk av nevromuskulær elektrostimulering (NEMS). Studien inkluderer 74 MS pasienter med funksjonsforstyrrelser i nedre urinveier. Les abstraktet her