Dokumentasjon

Randomised controlled trial of pelvic floor muscle exercises and manometric biofeedback for erectile dysfunction; Grace Dorey et al 2004

Studien viser god effekt av bekkenbunnstrening med biofeedback for erektil dysfunksjon. Les hele artikkelen her