Dokumentasjon

Fysiske virkemidlers kortidseffekt på smerter fra kneartrose

Fysiske virkemidlers kortidseffekt på smerter fra kneartrose.

Jan M. Bjordal, Mark I. Johnson, Rodrigo Lopes‐Martins, Bård Bogen, Roberta Chow, Anne Elisabeth Ljunggren. Les mer her.