Dokumentasjon

Fra forskningsfeltet Kort omtale av studier og stoff innen TENS/TEMS

Fra forskningsfeltet Kort omtale av studier og stoff innen TENS/TEMS
Kort omtale av studier og stoff innen TENS/TEMS.


Phys Ther. 2012 Jul; 92 (7) : 898-910

Effects of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Pain, Pain Sensitivity, and Function in People With Knee Ostearthritis: A Randomized Controlled Trial Vance et al.

Denne dobbelt blindede studien hadde som formål å evaluere effekten av høyfrekvent (HF) TENS og lavfrekvent (LF) TENS på smerte i ro, smerte ved bevegelse og smertefølsomhet hos mennesker med kneartrose. Deltagerne (n=75) ble randomisert i tre grupper som mottok behandlingene: HF TENS (100 Hz), LF TENS (4 Hz) eller placebo TENS. Følgende effektmål ble gjort før og etter en enkelt TENSbehandling: Mekanisk smerteterskel i hud, trykksmerteterskel (PPT), Timed Up&Go Test (TUG) og smerteintensitet i ro og under TUG.

Resultat: Gruppene som mottok HF TENS og LF TENS hadde økt trykksmerteterskel på kneet, HF TENSgruppen hadde også økt trykksmerteterskel på tibialis anteriormuskelen. Smerte i ro og under TUG var signifikant redusert i alle tre gruppene. Studiens begrensning er at den kun tester én enkelt TENS-behandling.

Konklusjon: Både høyfrekvent og lavfrekvent TENS øker trykk smerteterskel hos mennesker med kneartrose. Placebo TENS hadde ingen signifikant effekt på trykksmerteterskel. Subjektive smertemål i ro og ved bevegelse var redusert ved både aktiv og placebo TENS, noe som kan indikere en sterk placebokomponent i effekten av TENS.


Phys Ther. 2015 Jan; 95 (1) : 129-40

Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Pain, Function, and Quality of Life in Fibromyalgia: A Double-Blind Randomized Clinical Trial. Noehren et al

Hensikten med denne studien er å fullføre en langvarig, multisenterstudie på effekt av TENS hos kvinner med fibromyalgi. Intervensjonen består av minst to timers daglig bruk av TENS til høyeste toleransenivå under fysisk aktivitet i en måned. Hovedeffektmål er smerte ved bevegelse. Frekvensen som benyttes er modulert fra 10-100 Hz. Det blir spennende å se om denne studien avdekker effekt av daglig og langvarig bruk av TENS til høyeste toleransenivå, særlig fordi dette er en pasientgruppe med et begrenset behandlingstilbud.

Med Sci Monit. 2014 Oct 10; 20: 1890-6