Dokumentasjon

Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) - Del 1

Denne artikkelen i to deler omhandler kompleks regionalt smertesyndrom (Complex Regional Pain Syndrom, CRPS), en type langvarig smertetilstand – tidligere kjent som refleksdystrofi. Den første artikkelen (Del I) gir en oversikt over hovedtrekkene i nyere medisinsk kunnskap om CRPS og har som formål å beskrive og drøfte innhold og konsekvenser av symptomer og sykdomsmekanismer som er viktige i utformingen av fysioterapeutens behandlingstiltak.