Dokumentasjon

Behandling av menstruasjonssmerter med Transkutan Elektrisk Nerve Stimulering (TENS)

I denne studien fra 2007 deltok 21 kvinner med menstruasjonssmerter gjennom fire sykluser der effektmål var opplevd smerte målt med VAS og forbruk av medikamenter. Den høyfrekvente TENS behandlingen viste en signifikant reduksjon av både smerte og medikamentforbruk sammenlignet med kun medikamentell behandling. Les abstraktet her.

2007 Oct;27(7):726-8.

Treatment of dysmenorrhoea with a new TENS device (OVA)

Schiøtz HA1, Jettestad M, Al-Heeti D.