Dokumentasjon

The Effects of Exercise with TENS on Spasticity, Balance and Gait in Patients with Chronic Stroke: A Randomized Controlled Trial

Denne studien undersøker effekten av TENS på spastisitet, balance og gange hos 34 slagpasienter som samtidig trener. Elektrodeplassering på affiserte bens mediale og laterale del av quadriceps samt gastrocnemius muskler. Frekvens 100 Hz og pulsbredde 200 us ble brukt i 30 minutter til subsensorisk terskel. Resultatet viste signifikant bedring av alle effektmål i TENSgruppen versus placebogruppen. Studien konkluderer med at en kombinasjon av TENS og trening bedrer spastisitet og funksjonell aktivitet hos kroniske slagpasienter. Les hele artikkelen her