Liste over fysioterapeuter (PDF)

Fysioterapeuter med kompetanse på kvinnehelse og godkjent kurs i elektrostimulering/biofeedback