TENS ved endometriosesmerter

Dokumentasjon endometriose

Endometriose er en tilstand hvor vev som likner livmorslimhinnen (endometrium) befinner seg utenfor livmoren. Adenomyose heter det dersom slimhinnevevet befinner seg i livmorens muskellag. Livmorslimhinnevevet kan befinne seg på tarmer, blære, eggstokker, bukhinne eller andre steder i bekkenet. De som har endometriose er ofte plaget med sterke menstruasjonssmerter og/eller kroniske smerter. Tilstanden er sannsynligvis svært underdiagnostisert og underbehandlet.

Her har vi samlet dokumentasjon som går spesifikt på endometriosesmerter og TENS. Du kan lese mer generelt om bekkensmerter og andre behandlingsalternativer her.

De samme prinsippene som brukes ved menstruasjonssmerter kan brukes ved endometriose, men målet med denne teksten er å samle studier som er gjort spesifikt på endometriose. Du kan lese mer om forskning på menstruasjonssmerter her.

Vi anbefaler også ESHRE Guidelines for endometriose fra 2022.

TENS anbefales som effektiv smertelindring for endometriose av blant annet World Endometriosis Society[i].

 

I 2020 ble det publisert en større studie på 101 deltagere som hadde dyp endometriose og bekkensmerter[ii]. Studien sammenliknet effekten av hormonbehandling alene med hormonbehandling kombinert med TENS. De primære endepunktene var bekkensmerter og dyspareuni, sekundære endepunkter var endometrioserelatert livskvalitet (EHP-30) og seksualfunksjon (FSFI). Studien fant signifikant bedring av bekkensmerter hos gruppen som mottok TENS i tillegg til hormonbehandling. I tillegg var det kun TENS-gruppen som fikk statistisk signifikant bedring av seksualfunksjon (lubrikasjon og smerte). TENS parameterne var 85 Hz, 75 us, 10/20/30 mA (velge «sterk, men komfortabel styrke»), 20 min., 2 ganger daglig i 8 uker, parasakral elektrodeplassering.

 

Blant de mer spennende studiene på endometriose og TENS er en studie publisert i 2021 som så på vagusnervestimulering i behandling av endometriose[iii]. I studien så forskerne både på kvinner med og uten endometriose, men også på vagusnervestimulering hos mus med endometriose. Forskerne fant blant annet at kvinner med endometriose hadde økt sympatisk aktivering. Basert på resultatene presenterer forfatterne en teori om at økt vagusnerveaktivitet er symptomlindrende for pasienter med endometriose.

 

En RCT fra 2015[iv] så på bruk av TENS både i klinikk og hjemmebehandling hos 22 kvinner med dyp endometriose. Forfatterne inkluderer med at begge måtene å administrere TENS på ga signifikant bedring av smerter og livskvalitet hos kvinnene. En svakhet med studien er imidlertid at det ikke var noen kontrollgruppe som ikke mottok TENS.

 

 

 

 

 

[i] N.P. Johnson, et al. «World endometriosis society Montpellier consortium: consensus on current management of endometriosis” Hum Reprod, 28 (6) (2013), pp. 1552-1568

 

[ii] T.A.A. Mira, et al. “Hormonal treatment isolated versus hormonal treatment associated with electrotherapy for pelvic pain control in deep endometriosis: randomized clinical trial” Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 255 (2020), pp. 134-141

 

[iii] Hao, et al. «Reduced vagal tone in women with endometriosis and auricular vagus nerve stimulation as a potential therapeutic approach» 2021; 1

 

[iv]  Mira et al., “Effectiveness of complementary pain treatment for women with deep endometriosis through Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): Randomized controlled trial” 2015; 1-6

Publisert

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter