KURS 1 HØST (august-oktober)- Elektrostimulering/Biofeedback i behandling av bekkenbunnsdysfunksjoner

Påmelding skjer til post@quintet.no (merkes med KURS 1 HØST) Påmeldingsfrist: 15.08.2021. Kurset er gratis.

Velkommen til det andre behandlerkurset for terapeuter som ønsker å tilby elektrostimulering og biofeedback i inkontinensbehandlingen og i forbindelse med andre bekkenbunnsdysfunksjoner.

Kursvarigheten er på ca. 2 måneder, men dette vil alltid variere avhengig av hvor lang tid som vil bli benyttet til praktisk trening og antall veiledningssamtaler som er ønskelig med oss. Kursholdere er fysioterapeutene Bente Lunde og Evelyn Morvik (bildet).

Målet for kurset er å bli en av våre terapeuter innenfor behandling av inkontinens og andre bekkenrelaterte lidelser ved bruk av elektrostimulering og EMG biofeedback, og dermed kvalifisere til å stå på behandlerlisten vår. For å fullføre kurset må minst 3 individuelle veiledningstimer gjennomføres innen 4 uker etter at kurset/digitale møter er avsluttet. Dette for å få godkjent kurs og å få kursbevis fra Quintet. Det er begrensede plasser på kurset, vi ønsker at kun de som vet med sikkerhet at de kan følge og gjennomføre kurset innen avtalt tidsplan, melder seg på.

Slik foregår kurset:

Oppstartsmøte (Teams) (24.08.2021 kl 0900)

Presentasjon og kartlegging av deltakerne. Gjennomgang av kursinnhold. Kort innføring i hvordan komme i gang med egen utprøvning av behandlingsapparat. Gjennomgang av rekvisisjonsordning. Vi deler inn kursdeltakerne i grupper. Varighet: Ca. 1 time.

Kort tid etter oppstartsmøtet får kursdeltaker tilsendt MyoPlus Pro og PelviTone sammen med Periform vaginal probe (evt Anuform anal probe) og et tibialiskit. Det legges med gode brukerveiledninger på hvert apparat, Vi har satt sammen et kurskompendium som består av ulike behandlingsveiledere, samt beskrivelser av de behandlingsparametrene som benyttes i elstim/bio. Kursdeltaker får også tilsendt lenker til fem kursvideoer/webinarer som viser praktisk bruk av apparatene. Det oppfordres til egen utprøvning som vist i videoene.

I den første måneden (ca. 24.08 – 24.09) så fokuseres det på egen gjennomgang av kursmateriale og det å komme i gang med utprøvning av de demo-apparatene som er mottatt. Kursholdere er tilgjengelig for veiledning en-til-en. Vi ønsker å veilede i forhold til aktuelle pasienter (stressinkontinens, OAB, blandingsinkontinens, smerteproblematikk o.l.). Hospitering hos erfaren behandler i nærområdet/ evt. fysisk besøk av veiledningspersonell fra Quintet når korona-situasjonen tillater det.

Ca. en måned etter oppstartsmøte, avtales det nytt Teams-møte, da med hver enkelt gruppe, der vi presenterer og oppsummerer de viktigste prinsippene for elstim/bio. Gjennomgang av ulike behandlingsprinsipper og progresjon i behandlingen. Gjennomgang av spørsmål fra kursdeltakerene. Gjennomgang av ulike case. Kursholderene fra Quintet vil på forhånd innhente aktuelle spørsmål og case fra deltakerne.

I den påfølgende måneden (25.09 – 25.10) fokuserer vi på praktisk øving og veiledning. Vi setter opp muligheter for egne eller felles veiledningssamtaler underveis i den praktiske treningen. Vi ønsker å tilrettelegge dette på en måte som passer best for den enkelte deltaker, vi setter derfor opp både faste tidspunkt og individuelle tidspunkt.

Kurset avsluttes i slutten av oktober.