KURS 2 HØST (oktober-november)- Elektrostimulering/Biofeedback i behandling av bekkenbunnsdysfunksjoner

Påmelding skjer til post@quintet.no (merkes med KURS 2 HØST) Påmeldingsfrist: 01.10.2021. Kurset er gratis.

Velkommen til det tredje behandlerkurset for terapeuter som ønsker å tilby elektrostimulering og biofeedback i inkontinensbehandlingen og i forbindelse med andre bekkenbunnsdysfunksjoner.

Kursvarigheten er på over 2 måneder, men dette vil alltid variere avhengig av hvor lang tid som vil bli benyttet til praktisk trening og antall veiledningssamtaler som er ønskelig med oss. Det er også mulig å påbegynne kurset i en kursbolk, og fortsette i neste kursbolk hvis det ikke er praktisk mulig å fullføre det kurset du er påmeldt til. Kursholdere er fysioterapeutene Bente Lunde og Evelyn Morvik (bildet).

Kursinnholdet er som følger:

1.Oppstartsmøte (Teams) (12.10.2021)

Presentasjon og kartlegging av deltakerne. Gjennomgang av kursinnhold. Kort innføring i hvordan komme i gang med egen utprøvning av behandlingsapparat. Gjennomgang av rekvisisjonsordning.

2. Utsendelse av kursmateriell (13.10.2021)

Kursdeltaker får tilsendt MyoPlus Pro og PelviTone sammen med Periform vaginal probe og et tibialiskit. Det legges med god brukerveiledninger på hvert apparat og kurskompendium som består av ulike behandlingsveiledere, samt beskrivelser av de behandlingsparametrene som benyttes i elstim/bio. Kursdeltaker får også tilsendt lenker til fem kursvideoer som viser praktisk bruk av apparatene. Det oppfordres til egen utprøvning som vist i videoene.

3. Praktisk trening (26.10.2021)

Egen trening med MyoPlus Pro og PelviTone. Veiledet bruk på aktuelle pasienter (stressinkontinens, OAB, blandingsinkontinens, smerteproblematikk o.l.). Hospitering hos erfaren behandler i nærområdet/ evt. fysisk besøk av veiledningspersonell fra Quintet når korona-situasjonen tillater det.

4. Digitalt kurs/samlingsmøte (Teams) (16.11.2021)

Presentasjon og oppsummering av de viktigste prinsippene for elstim/bio. Gjennomgang av ulike behandlingsprinsipper og progresjon i behandlingen. Gjennomgang av spørsmål fra kursdeltakerene. Gjennomgang av ulike case. Kursholderene fra Quintet vil på forhånd innhente aktuelle spørsmål og case fra deltakerne.

5. Egne veiledningssamtaler med Quintet underveis i den praktiske treningen (Teams) (innen 16.12.2021)

Vi setter opp muligheter for egne eller felles veiledningssamtaler underveis i den praktiske treningen. Vi ønsker å tilrettelegge dette på en måte som passer best for den enkelte deltaker, vi setter derfor opp både faste tidspunkt og individuelle tidspunkt.

6. Avslutning med kursbevis