Behandlerkurs 2022 – Elektrostimulering/EMG biofeedback i behandling av bekkenbunnsdysfunksjoner

Velkommen til behandlerkurset for terapeuter som ønsker å tilby elektrostimulering og biofeedback i inkontinensbehandlingen og i forbindelse med andre bekkenbunnsdysfunksjoner.

Vi har satt opp 3 nye kurs for 2. halvår 2022 med oppstart i august, september og november. I oppsettet nedenfor følger alle aktuelle datoer. Påmelding skjer til post@quintet.no. Kurset er gratis, og vi har erfart at dette gjør terskelen for å melde seg på litt lavere. Vurder derfor nøye tidspunktene, tidsbruken og kursbeskrivelsen før du melder deg på, det er mange som ønsker plassen din på kurset. Kan du av ulike grunner ikke delta, meld deg av så fort du kan. Vi bekrefter plass på kurset fortløpende.

Kurset blir holdt på Teams fra kl. 9.00 eller 13.00 (basert på antall påmeldinger) tre etterfølgende tirsdager (1. gang har en varighet på 1 time, de to etterfølgende har en varighet på ca. 2 timer) . I den tredje og siste uken ber vi deg holde av torsdag fra kl. 09.00 eller 13.00 (ca. 2 timer).

Kursholder er fysioterapeut Bente Lunde.

Kurset er åpent for både leger, sykepleiere, sexologer, fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater. Er du fysioterapeut, så kan kurset kvalifisere til å bli oppført på vår oversikt over terapeuter med kompetanse på elstim/bio som er en landsdekkene oversikt som benyttes og refereres til av bl.a. spesialisthelsetjenesten. Kursbevis blir tilsendt etter avsluttet kurs.  

Dette er kursdatoene:

Kurs 8 (august 2022): ingen ledige plasser!

Oppstartsmøte: 16.08.22  Praktisk del: 23.08.22 Teoretisk del: 30.08.22  Oppsummering: 01.09.22

Påmelding innen: 24.06.22

Kurs 9 (september- oktober 2022): ingen ledige plasser!

Oppstartsmøte: 04.10.22 (OBS! dato ble endret)  Praktisk del: 11.10.22 Teoretisk del: 18.10.22  Oppsummering: 20.10.22

Påmelding innen: 31.08.22

Kurs 11 (november 2022): ingen ledige plasser!

Oppstartsmøte: 08.11.22  Praktisk del: 15.11.22 Teoretisk del: 22.11.22  Oppsummering: 24.11.22

Påmelding innen: 30.09.22

Kursbeskrivelse (alt holdes på Teams)

Oppstartsmøte – Presentasjon og kartlegging av deltakerne. Gjennomgang av kursinnhold. Kort innføring i hvordan komme i gang med egen utprøvning av behandlingsapparat. Gjennomgang av rekvisisjonsordning

Etter oppstartsmøtet får kursdeltaker, som ikke allerede har tilgang til apparater, tilsendt MyoPlus Pro og PelviTone sammen med Periform vaginal probe (evt Anuform anal probe) og et tibialiskit. Det legges med gode brukerveiledninger på hvert apparat, Vi har satt sammen et kurskompendium som består av ulike behandlingsveiledere, samt beskrivelser av de behandlingsparametrene som benyttes i elstim/bio. Kursdeltaker får også tilsendt lenker til fem kursvideoer/webinarer som viser praktisk bruk av apparatene. Det oppfordres til egen utprøvning som vist i videoene.

Praktisk del/møte – fokus  det på egen gjennomgang av kursmateriale og det å komme i gang med utprøvning av de demo-apparatene som er mottatt. Vi veileder i forhold til aktuelle pasienter (stressinkontinens, OAB, blandingsinkontinens, smerteproblematikk o.l.). Forslag til videre praksis: Hospitering hos erfaren behandler i nærområdet/ evt. fysisk besøk av veiledningspersonell fra Quintet når korona-situasjonen tillater det. Tilbud og orientering om palpasjonskurs hos Bærumsterapeutene.

Teoretisk del/møte – vi presenterer og oppsummerer de viktigste prinsippene for elstim/bio. Gjennomgang av ulike behandlingsprinsipper og progresjon i behandlingen. Gjennomgang av spørsmål fra kursdeltakerene. Gjennomgang av ulike case. Kursholder fra Quintet vil på forhånd innhente aktuelle spørsmål og case fra deltakerne.

Vi tilbyr individuelle veiledninger i løpet av og etter kurset – her fokuseres det på praktisk øving og veiledning tilpasset hver enkelt. Vi ønsker å tilrettelegge dette på en måte som passer best for den enkelte deltaker, og tilpasser i forhold til den arbeidsplassen og de aktuelle pasientgruppene hver enkelt har.