Kursgodkjenning for elektrostimulering og biofeedback

Vi får flere og flere forespørsler fra terapeuter og behandlere som ønsker å kurse seg i elektrostimulering og biofeedback. Dette er veldig kjekt. Vi ønsker å lære opp flere og er derfor i gang med en rekke forandringer når det kommer til kursstrukturen. Dette er for å både effektivisere opplæringen samt kvalitetssikre bruken av apparatene. Vi har nasjonal avtale på apparatene våre og skal sørge for at terapeutene er trygge i bruken av disse. Quintet har også en egen liste over behandlere med godkjent kurs innen elektrostimulering og biofeedback. For å komme på denne listen over godkjente behandlere har vi laget et forløp med flere alternativer:

Som vist over skal alle først gjennom et digitalt introkurs. Dette arrangeres i utgangspunktet fire ganger i året. Kursene er gratis og det er ikke plassbegrensning. Det er mulighet for å stille spørsmål underveis i kursene.

13. april 2023 kl. 10.00-11.30 Lenke til påmelding

1. juni 2023 kl. 10.00-11.30 Lenke til påmelding

8. september 2023 kl. 10.00-11.30 Lenke til påmelding

30. november 2023 kl. 10.00-11.30 Lenke til påmelding


Passer ikke datoene? Ta kontakt med oss så ser vi på mulighetene for å lage et oppsamlingskurs på et annet tidspunkt.

Dette er et teoretisk kurs som må ligge til grunn for valg av kursforløp videre. Herfra er det fire ulike veier til godkjenning.

  1. Digitalt praktisk kurs på 4 timer. Du får tilsendt kursmateriell i forkant. Etter digitalt kurs kan du velge mellom tre siste steg; hospitere 2 timer hos en terapeut der apparatet tas i bruk, ha 2 pasienter der du benytter apparatet i behandling, delta på kurs/workshop med Quintet i Bergen.
  2. Delta på kurs/workshop med Quintet i Bergen. Her møtes vi til praktisk kurs over 1 dag.
  3. Besøk av oss der du jobber. Du må ha planlagt behandlinger med 3-4 pasienter.
  4. Etter individuell vurdering.