TENS-kurs med ReKS i Oslo 27. april

Regional Kompetansetjeneste for Smerte (ReKS) arrangerer sammen med Quintet et TENS-kurs i Oslo 27. april på Ullevål sykehus.

Programmet er todelt med en teoretisk del før lunsj, og workshop med utprøving av apparater etter lunsj. 

Den teoretiske delen passer for alle helsepersonell som jobber med smertepasienter. Workshopen passer for helsepersonell som ønsker å lære seg mer om praktisk bruk av TENS. 

Lenke for påmelding.

Her kan du se program.

Deltakelse er gratis. Enkel lunsjservering. Begrenset antall plasser!