Nettbutikk

NeuroTrac MyoPlus Pro

Artikkelnummer: 144

NeuroTrac MyoPlus Pro er et avansert kombinert elektrostimulering- og EMG biofeedbackapparat med mange spennende funksjoner og muligheter. Du kan f.eks foreta målinger og lagre informasjonen til bruk i journaler og rapporter. Brukeren kan også benytte ulike spill for enten avspenning og/eller styrkeøkning av bekkenbunnsmuskulaturen, noe som virker motiverende i behandlingen.

NeuroTrac MyoPlus Pro er spesielt utformet for å behandle ulike typer inkontinens og bekkenbunnslidelser.

Elektrostimuleringsdelen har 6 programmer som er ferdigprogrammerte i henhold til gjeldende klinisk dokumentasjon. Det er også mulig å bruke disse programmene som utgangspunkt for individuelle tilpasninger på frekvens, pulsbredde, ramp up, ramp down, stimuleringstid og innlagt stim/pause.

EMG biofeedbackdelen gir brukeren tilbakemelding på sin egen aktive trening og/eller avspenning av bekkenbunnsmuskulaturen og lærer brukeren å utnytte/benytte denne til å trene korrekt, effektivt og målrettet. Les om hvordan sexolog Siv Gamnes benytter MyoPlus Pro i sin praksis og hvilken betydning bevisstgjøring av bekkenbunnsmuskulaturen kan ha ved smerteproblematikk og opptrening her. Det er funnet sammenheng mellom god bekkenbunnsstyrke og seksuell funksjon i tillegg til at en sterk bekkenbunn hindrer/bedrer både urin-og analinkontinens.

Tilkobling til PC

NeuroTrac MyoPlus Pro kan kobles til en PC dersom MyoPlus-enhten har bluetooth-tilkobling. Tilhørende PC-program gir full oversikt over behandlingen underveis. Gode lagrings- og utskriftsmuligheter.

Stimulering av muskulatur

Ved stimulering av muskulatur er målsettingen med behandlingen å øke bevisstheten, lokalisere og trene muskulaturen. Vi anbefaler aktiv elektrostimulering der strømstyrken skrus opp til en merkbar kontraksjon. Brukeren jobber sammen med elektrostimuleringsimpulsene.

Stimulering for å hemme parasympatisk aktivitet

Ved blant annet overaktiv blære er målsettingen å hemme parasympatisk aktivitet, og her benyttes en så høy strømstyrke som mulig.

Dette produktet er rekvisisjonsberettiget via ditt helseforetak
Rekvisisjonsordningen er basert på anbud, avvik kan forekomme.
Last ned rekvisisjonsskjema

Pris (stk): NOK 8125,00 inkl. MVA
(inkl gratis software)

Relaterte produkter: