Nyheter

Quintet stilte med stand og workshop ved NFFs årlige Kvinnehelseseminar 5.-6.mars

Quintet stilte med stand og workshop ved NFFs årlige Kvinnehelseseminar 5.-6.mars

Faggruppen i fysioterapi for kvinnehelse arrangerte i år et spennende seminar ved Holmen Fjordhotell i Asker, med fokus på endringer for kvinnen gjennom et livsløp, som hormoner, bekkenbunn, seksualitet og mer.

Vi hadde stand med ulike produkter innen bekkenbunnsdysfunksjon og seksuell helse, for både kvinner og menn, og vi merket at det var stor interesse for flere av produktene. Efemia; «urinstopperen», som kommer på blåresept fra 1.april, var det spesielt stor interesse rundt. Vi hadde også med våre elekrostimulering- og biofeedback-apparat for smertelinding og inkontinens. Det var også mye positivt engasjement rundt dette.

Bente holdt workshop der hun gikk gjennom formålet med de ulike seksuelle hjelpemidlene våre, hvilke av de som kan søkes støtte om fra nav, og ikke minst, hvordan rekvisisjonsordningen foregår, både med vanlig NAV-søknad og dispensasjonssøknad. Vi håper at det er mer klarhet rundt dette nå. Det var tre grupper i workshopen som deltakerne rullerte mellom. Spesialfysioterapeut Clara Karoliussen og sexolog Randi Gjessing holdt de to andre workshopene.

NFF hadde gitt midler til prosjekt, og Tove Villumstad og Ingeborg Hoff Brækken fikk dermed penger til et pilotstudie der de skal undersøke effekten av elektrostimulering på pasienter med lite kontakt med bekkenbunn. Fysioterapeut Rakel Gabrielsen fikk midler til en pilotstudie der hun skal undersøke sammenhengen mellom fødselsrift grad 2 og seksuell dysfunksjon.

Ellers var det mange fine og lærerike foredrag. Vi sitter igjen med godt faglig påfyll og fine minner.

Takk for oss!