Nyheter

Kvinnehelse gjennom livet

Kvinnehelse gjennom livet

Quintet deltok nylig med egen stand på NFFs faggruppe for kvinnehelses 50 års jubileumsseminar der 70 fysioterapeuter var samlet til spennende foredrag og flott faglig påfyll med nyttige workshops. Foredragsholderne inkluderte blant andre Amal Aden, somalisk forfatter og samfunnsdebattant, som snakket om hvordan vi som helsepersonell skal møte og forstå innvandrerkvinner. Lege og professor Kerstin U. Moberg er en pioneer innen forskning på hormonet oxytocins effekter under graviditet, amming og menopause. Hun snakket om oxytocinets rolle gjennom kvinnelivet, ved forløsningen og betydningen av det normale oxytocinet for både mor og barn, i tillegg til å diskutere oxytocinets positive mentale og fysiologiske effekter ved amming og ved andre nære relasjoner gjennom livet. Til slutt snakket Kerstin om muligheten for å anvende oxytocin ved behandling av kvinner som trenger hormonell behandling ved menopause som et alternativ til østrogen behandling. Quintet har tidligere publisert et blogginnlegg som omhandler nettopp oxytocin. Gynekolog og professor emeritus fra NTNU Mette Haase Moen holdt foredrag om kvinnens hormonforhold gjennom livet, prevensjon og behandling av plager i overgangsalder. Videre inneholdt seminaret interessante foredrag om myter og fakta ved bekkenleddsmerter: Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen ved manuell terapeut og PhD Elisabeth Krefting Bjelland; Forbedring eller målefeil: Hvor gode er egentlig målemetodene vi bruker i daglig praksis ved Merete Kolberg Tennfjord, stipendiat ved NIH og innvandrerkvinner og fødsel ved Kjersti Sletten Bekken, jordmor og PhD. Professor i klinisk epidemiologi og helsetjenesteforskning ved UiO, Malin Eberhardt Gran, snakket om angst og depresjon i forbindelse med fødsel. Mange kvinner får et mer svingende følelsesliv i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det er noen ganger vanskelig å vite hvor grensen går mellom en normaltilstand og en tilstand hvor kvinnen trenger hjelp i spesialisthelsetjenesten. Hvilke tegn bør man være oppmerksom på? Hvor vanlig er det? Hvem rammes? Seminaret var i høyeste grad vellykket, både faglig og sosialt, med et variert program for oss som jobber med kvinnehelse!