Nyheter

TENS for ryggmargsskadde

TENS for ryggmargsskadde

Smerter som påvirker livskvalitet og funksjon er et utbredt og alvorlig problem for ryggmargsskadde. I en undersøkelse fra USA i 2013 angir ca. 77% (no=103, snittalder 48.7år) av ryggmargsskadde moderat til alvorlig nevropatisk smerte. En mindre randomisert, kontrollert studie fra 2015 viser god effekt av lavfrekvent transkutan nervestimulering (TENS) for smerter hos ryggmargsskadde. Vi har tidligere omtalt effekten av TENS for blant annet diabetisk nevropatisk smerte, rygg-og bekkensmerter i svangerskap og etter fødsel, postoperative smerter, artrosesmerter og for kvalme. Se våre behandlingsveiledere under nyttig informasjon eller henvisninger/omtale av studier under dokumentasjon for mer detaljerte beskrivelser. Aktiv stimulering ble gitt tre ganger pr. uke i 12 uker med en pulsfrekvens på 2 Hz, pulsbredde < 200 ms og pulsstyrke på 50 mA, behandlingstid 20 minutter. Elektrodene ble plassert over smertefullt område. Effektmål som ble brukt var McGill Pain Questionnaire (MPQ). Resultatene etter 12 uker viste en signifikant forskjell i smertescore mellom TENS gruppen og kontrollgruppen. Resultatene er i samsvar med tidligere studier som viser effekt av TENS for pasienter med ryggmargsskade. Les hele artikkelen her.

Man kan med fordel benytte et TENS/TEMS apparat som også gir stimulering av muskulatur i behandlingen av ryggmargsskadde. Se vårt TENS/TEMS infobrev for omtale og bruksområder av de ulike apparatene https://quintet.no/media/bilder/produkter/nyheter/2010/TENS%20TEMS%20INFOBREV_PRINT04.05.16.pdf.

Relaterte produkter:

 • NeuroTrac TENS
  Kan rekvireres av lege
  NeuroTrac TENS

  To-kanals TENS apparat for smertelindring. Apparatet inneholder ferdig programmerte smertelindringsprogrammer og gir i tillegg mulighet for bruk av muskelstimulering....

 • NeuroTrac REHAB
  Kan rekvireres av lege
  NeuroTrac REHAB

  To-kanals TENS/TEMS/FES apparat med totalt 19 ulike programmer. NeuroTrac TENS Rehab kan benyttes både til smertelindring og muskelrehabilitering. Fjernkontroll følger med....

 • NeuroTrac MultiTENS
  Kan rekvireres av lege
  NeuroTrac MultiTENS

  NeuroTrac MultiTENS er et enkelt og brukervennlig to-kanals apparat for smertelindring og muskelrehabilitering. Indikasjoner: Nociseptiv smerte, neuropatiske smerter og andre behandlingsindikasjoner...

 • NeuroTrac TENS Sports
  Kan rekvireres av lege
  NeuroTrac TENS Sports

  NeuroTrac Sports er apparater for deg som har behov for hjelp til opptrening av skadet muskulatur, restitusjon, smertelindring eller generell oppstramming av muskulatur. Fire kanals TEMS/TENS apparat ...

 • PALS Platinium Blue 50x50 mm for sensitiv hud
  PALS Platinium Blue 50x50 mm for sensitiv hud

  Hudelektroder for sensitiv hud...

 • Hudelektroder 50x50 mm
  Hudelektroder 50x50 mm

  Elektrodene har en selvklebende, vannbasert og latexfri gel som gjør de myke, og enkelt å plassere på hvilken som helst kroppsdel....

 • Hudelektroder 90x50 mm
  Hudelektroder 90x50 mm

  Elektrodene har en selvklebende, vannbasert og latexfri gel som gjør de myke, og enkelt å plassere på hvilken som helst kroppsdel....

 • NY
  Hudelektroder 60x40 mm
  Hudelektroder 60x40 mm

  Elektrodene har en selvklebende, vannbasert og latexfri gel som gjør de myke, og enkelt å plassere på hvilken som helst kroppsdel...