Nyheter

Quintet samarbeider med jordmor

Quintet samarbeider med jordmor

Quintet og jordmor Kjersti Pettersen i Bergen arbeider nå sammen for å hjelpe fødende med smertelindring.

Spørreundersøkelser viser at mange kvinner ønsker smertelindring som ikke gir en sentral påvirkning eller hindrer dem i å være aktivt deltagende i de ulike fasene i fødselsforløpet. Følelsen av mestring og kontroll over egen smerte er også viktig for kvinner i fødsel. TENS (transkutan elektrisk nervestimulering) er en velkjent metode for alternativ smertelindring og har vært brukt under fødsel i Australia, Sverige og Storbritannia i mange år allerede. TENS er trygt å bruke i svangerskapet etter 12. svangerskapsuke ved f.eks bekkenrelaterte smerter, under fødselsforløpet og i barselperioden. 

En fersk studie viser at TENS gir betydelig reduksjon i smerte under fødsel og utsetter behovet for farmakologisk smertelindring.  Du finner vår detaljerte omtale av studien her  og hele artikkelen på engelsk her.  Dokumentert effekt av TENS for bekkensmerter i svangerskapet og etter fødsel er beskrevet her. Hvis du som jordmor ønsker å tilby TENS Obstetrics for dine fødekvinner, ta kontakt med oss på post@quintet.no eller tlf. 55 981555.

Jordmor Kjersti holder til i Fjøsangerveien 51, 5054 Bergen. 

Mail: kjersti@jordmor-kjersti.no
Telefon: 90 01 52 26

NeuroTrac TENS Obstetrics fra Quintet er et lite og hendig apparat som kvinnen selv kan styre gjennom en håndomkobler og dermed veksle mellom lav-og høyfrekvent stimulering til bruk under riene i åpningsfasen. Her finner du en veiledning til plassering av hudelektroder for fødselssmerter. 

Jordmor Kjersti har apparatet til utlån på sitt kontor. Kom gjerne innom til henne for informasjon og veiledning. 


Relaterte produkter: