Nyheter

 • Høstkurset 2018 - takk for denne gang!

  Å arrangere Høstkurs gjør Quintet årlig. Innholdet er ment å skulle passe til både ufaglærte, nyutdannet helsepersonell og allerede godt erfarne. Vi ønsker å velge forelesere som inspirerer, er nytenkende og som kan styrke kunnskapen vår i møte med pasientgrupper som har problematikk i bekkenbunnen. I tillegg stiller vi med egen fagkompetanse og bidrar med både foredrag og workshops i løpet av kurset.
  Les mer...

 • Bruk dokumentasjonsbasen vår!

  Vi oppdaterer jevnlig dokumentasjonsbasen vår med nyere studier på konservative behandlingsmetoder innen inkontinens, smertelindring og seksuell helse. Så langt det er mulig prøver vi å publisere hele artikler der intervensjonsmetoden er beskrevet med behandlingsparametere. For å gjøre det lettere for terapeuter å finne frem, har vi nå samlet dokumenterte behandlingsparametere for transkutan og perkutan tibialisstimulering under ett.
  Les mer...

 • Seksualitet etter kreft

  Vi gjengir gjerne en artikkel fra sykepleien.no, skrevet av sexologisk rådgiver og onkologisk sykepleier Randi Gjessing (bildet). Det er viktig å gi god informasjon om kreftbehandlingens konsekvenser for seksualfunksjonen til alle kreftpasienter.
  Les mer...

 • Blå sløyfe = prostatafokus!

  November er prostatakreftens måned og Quintet er opptatt av å rette fokus mot denne kreftformen, som rammer nær 5000 menn årlig. Halvparten av prostatakrefttilfellene i Norge oppdages tilfeldig.
  Les mer...

 • Kombinasjonsbehandling for OAB

  Denne nye studien ser på effekten av transkutan posterior tibialis nervestimulering sammen med lavdosert medikamentell behandling (trospium chlorid) for behandling av overaktiv blære (OAB). Studien viser lovende resultater for kombinasjonsbehandling der annen behandling ikke har effekt.
  Les mer...

 • Bedre effekt av smertestillende med TENS

  Hvordan kan du oppnå bedre smertelindring med riktig bruk av TENS for akutte og kroniske smerter? Behovet for medikamenter kan reduseres med så mye som 36-51 prosent ved rett TENS dosering. Artikkelen er klinisk nyttig!
  Les mer...

 • MultiTENS på pilgrimstur

  Quintets egen fysioterapeut Bente Lunde har skrevet en uformell case rapport om bruk av MultiTENS etter sin pilgrimstur til Santiago de Compostela. Les hva hun anbefaler for muskel-skjelett plager på lange vandreturer!
  Les mer...

 • Masteroppgave om nervemodulering for inkontinens hos barn

  Denne ferske masteroppgaven i medisin med tittel "Therapeutic Potensial of Peripheral Nerve Stimulation for Incontinence in the Pediatric Population" fra Nederland omhandler ulike teknikker ved bruk av perifer nervemodulering i behandlingen av urin-og fekal inkontinens hos barn.
  Les mer...

 • Det er oktober og rosa sløyfemåned!

  «Tørre slimhinner, frynsete selvbilde, manglende lyst. To av tre opplever utfordringer i seksuallivet etter brystkreftbehandling». Denne teksten møter oss på Brystkreftforeningens hjemmeside denne måneden. I følge deres egen undersøkelse har 88% av brystkreftrammede ikke fått informasjon om NAV-ordningen med gratis, trygge og effektive hjelpemidler – hjelpemidler som bl.a. Quintet leverer.
  Les mer...

 • Quintet AS har inngått ny kontrakt med Helse Vest

  Vi er svært stolte og glade for at vi fra 1. september 2018 har inngått ny kontrakt om levering av elektrostimulatorer og EMG biofeedbackapparater til de fire helseforetakene innen Helse Vest - Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde.
  Les mer...

 • Vår egen behandlingshistorie med MultiTENS

  Med jevne mellomrom presenterer vi ulike pasienthistorier her på vår hjemmeside. Denne gangen har vi latt vår egen Christer fortelle om sin erfaring ved bruk av NeuroTrac MultiTENS i forbindelse med sin diabetesdiagnose.
  Les mer...

 • Gravid? Les om effekten av TENS i fødsel

  Kvinnekroppen utsettes for mange og store endringer gjennom livet. Det gode er at kroppen er sterk, og bygget for å tåle det. Noen opplever imidlertid så store plager at det går ut over livskvaliteten. Det kan være smerter under menstruasjon eller ved samleie, bekkenbunnsplager eller inkontinens. Denne siden handler om ulike tema og plager du som gravid kan og vil oppleve under svangerskap, fødsel og tiden etter.
  Les mer...

 • Barbro, vår nye produktspesialist

  Quintet styrker sin salgsavdeling med Barbro Matre og ønsker henne hjertelig velkommen! Barbro er utdannet innen pedagogikk med erfaring som pedagogisk leder, assisterende styrer og miljøterapeut innen psykisk helse. De siste årene har Barbro arbeidet med salg i bemanningsbransjen og kommer nettopp fra TicketCo hvor hun solgte arrangørverktøy. I Quintet skal Barbro arbeide som produktspesialist innen våre tre hovedfagområder, og vil ha daglig kontakt med våre kunder. Barbro er aktiv og ofte å treffe i Stoltzen eller, rett som det er, på fjellet i telt. Hun ser frem til å hjelpe mennesker til å få en bedre hverdag, sammen med samarbeidspartnere og kolleger. Vi gleder oss over å ha henne med på laget.
  Les mer...

 • Hvilken Første Fredag det ble!

  Fredag 7. september hadde vi invitert Linda Sørby fra MSK Klinikken i Fredrikstad for å forelese om bekkenbunnsproblematikk og utfordringer i forhold til seksuell dysfunksjon. Ikke visste vi hva som ventet oss, og det ble et fyrverkeri vi seint kommer til å glemme.
  Les mer...

 • Det er fremdeles mulig å melde seg på Høstkurset vårt!

  Du kan fremdeles melde deg på årets høstkurs 1. og 2. november på Thon Hotel Opera i Oslo. Du kan delta på en eller begge dagene.
  Les mer...

 • Smerteforsker advarer mot medikamentbruk

  Omtrent 30.000 amerikanere dør hvert år på grunn av utstrakt bruk av opioid-medisiner. Nå slår norsk professor ved NTNU alarm: Redd dette skal skje i Norge. Cirka 1,5 nordmenn sliter med kroniske smerter, som Folkehelseinstituttet nå omtaler som langvarige smerter. I de fleste tilfeller vet man ikke årsaken til langvarige smerter.
  Les mer...

 • Prostatakreftforeningen folkemøte

  Quintet deler prostatakreftforeningens invitasjon til folkemøte om behandling av prostatakreft og samliv og seksualitet. Først ut er Bergen 4. september, så følger Stavanger 5. september, Trondheim 12. september, Oslo 20. september og Bodø 25. september. Gå inn på linken og meld deg på!
  Les mer...

 • Tiltak etter radikal prostatektomi

  Vi har fått lov til å dele uroterapeut Elise Hansens eksamensoppgave "Hvilke tiltak, hjelpemidler og medikamentell behandling kan optimalisere ereksjonsevnen etter radikal prostatektomi" fra uroterapiutdanningen ved Høgskolen på Vestlandet.
  Les mer...

 • Vi lanserer Elvie!

  Elvie er en ny generasjon bekkenbunnstrener som styres via gratisappen Elvie. Elvie plasseres i skjeden som en tampong og reagerer på muskelbevegelse fra bekkenbunnmusklene. Utformingen er liten og komfortabel. Elvie er oppladbar og fremstilt av medisinsk silikon fri for ftalater, lateks og BPA.
  Les mer...

 • Samliv etter prostatakreft - Rikkes historie

  Vi deler denne artikkelen fra nettstedet kk.no der Rikke Zaar (bildet) forteller om sine opplevelser etter at mannen ble operert for prostatakreft. Quintet tror på åpenhet rundt temaet ereksjonssvikt og vi har også gode hjelpemidler som er kostnadsfrie for bruker.
  Les mer...

 • God effekt av TENS for kløe

  Kløe kan være veldig plagsomt ved ulike tilstander som allergier, hudsykdommer og leversykdom. En helt fersk randomisert studie viser god effekt av TENS for kløe ved lichen planus, både hva angår symptomer og livskvalitet.
  Les mer...

 • Menns seksuelle helse

  Quintet besøker jevnlig klinikker rundt om i landet og denne gangen var Christer hos Dr. Kalgraff Urologi i Brumundal der de utreder vanlige urologiske lidelser knyttet til prostata. Klinikken har bred kompetanse innen sexologi og Quintet har nå inngått et samarbeid til beste for pasientene.
  Les mer...

 • Fødselsskader og behandling

  Vi gjengir gjerne denne saken fra vg.no+ der Vibeke Sætherskar (bildet) forteller sin historie etter en fødselsskade som har gitt henne varige plager og uførhet. Hvert år får ca. 800 norske kvinner store rifter under fødsel, noe som i verste fall kan føre til avføringslekkasje. Quintet har kompetanse på konservativ behandling av analinkontinens med dokumentert effekt.
  Les mer...

 • Referat fra forskerseminaret "På stødig bunn"

  Spesialist i kvinnehelse Kjersti Hatlebrekke deltok på forskerseminaret i Oslo 7.juni sammen med ca. 50 andre interesserte og engasjerte deltakere - her får du er en smakebit fra presentasjonene. Forskernettverket (bildet) hadde samlet pågående og ny forskning innen dysfunksjon i bekkenbunn - en spennende og travel dag!
  Les mer...

 • Les Regjeringens strategi for seksuell helse 2017 - 2022 her

  Strategidokumentet "Snakk om det!" er et solid stykke arbeid som dekker gjeldende og fremtidige tiltak for å ivareta den norske befolknings seksuelle helse gjennom livsløpet. Menneskers seksuelle helse har betydning for livskvalitet og er en del av det helhetlige helseperspektivet.
  Les mer...

 • Minikurs i seksuell helse

  I alt 13 deltakere fra ulike helseprofesjoner møtte opp på vårt gratis minikurs i seksuell helse på Thon Hotel Opera i Oslo. Sexolog og spesialist i kvinnehelse Kjersti Hatlebrekke fra Quintet innledet med å presentere seksualitet generelt og seksuell helse relatert til sykdom. Hva sier undersøkelser og forskning om seksuelle problemer/seksuell funksjon og hvordan kan helsepersonell samtale med pasienter om deres seksuelle funksjon på en best mulig måte?
  Les mer...

 • Kroniske underlivsmerter og TENS

  Denne ferske studien fra mars 2018 ser på ulike typer nervemodulering for behandling av kroniske underlivsmerter hos kvinner og menn, der transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) er et av alternativene som diskuteres. Forfatterne nevner spesielt en randomisert kontrollert dobbelt blindet studie på bruk av TENS for menn med kronisk prostatitt der TENS ble sammenlignet med ibuprofen og placebo.
  Les mer...

 • Ny behandlingsveileder om TENS ved postoperative smerter

  Vi har utarbeidet en ny veileder for TENS behandling ved postoperative smerter basert på tilgjengelig dokumentasjon, som viser redusert bruk av opioider og bivirkninger som kvalme og oppkast. Behandlingsveilederen gir deg informasjon om blant annet apparatvalg, programforslag, elektrodeplassering og dokumentasjon.
  Les mer...

 • Funksjonshemming og seksuell helse

  Vi deler gjerne to saker fra nrk.no om funksjonshemming og sex og hvordan unge funksjonshemmede opplever at deres seksuelle helse blir ivaretatt av helsepersonell. En rapport fra organisasjonen Unge Funksjonshemmede viser dessverre at unge med funksjonsnedsettelser blir møtt med mange fordommer og et helsevesen som vegrer seg for å snakke om seksualitet.
  Les mer...

 • Nyansatt jordmor i Quintet

  Vi ønsker jordmor Kjersti Pettersen velkommen som faglig rådgiver hos oss i 20% stilling. Hun skal hovedsakelig jobbe med TENS som smertelindring for bekken-og ryggsmerter i svangerskapet og fødselsmerter. Kjersti har lang erfaring som jordmor fra Kvinneklinikken i Bergen og driver i tillegg sin egen privatpraksis.
  Les mer...

 • Forskerseminaret "På stødig bunn"

  Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (KIB) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø arrangerer forskerseminaret "På stødig bunn - det siste innen bekkenbunnsforskning i Norge" 7. juni i Oslo. Meld deg på og få oppdatert kunnskap om bekkenbunnsdysfunksjon. Vi ønsker å bidra til et godt, frodig og ikke minst opplyst forskernettverk og inviterer deg derfor til Forskerseminaret «På stødig bunn - det siste innen bekkenbunnsforskning i Norge". Her vil forskere legge frem 10 minutters innlegg om sine pågående prosjekter samt at det blir foredrag om klinisk implementering av forskning, prosess ved skjemavalidering, og tilgang til data fra kvalitetsregistre og befolkningsundersøkelser.
  Les mer...

 • God effekt av TENS for postoperative smerter og ubehag

  Denne metastudien fra 2017 som inkluderer 5 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 472 pasienter, viser reduksjon i bruk av opioider og en reduksjon i andre bi-effekter som kvalme og oppkast etter total kneprotese.
  Les mer...

 • NAV skjemaet steg for steg

  Vi har fått flere henvendelser angående utfylling og innsending av NAVs søknadskjema for hjelpemidler til seksuallivet, og er gjerne behjelpelig med veiledning. Skjemaet for avtaleprodukter består av 3 sider samt en orientering om utfylling og innsending. Skjemaet fylles enkelt ut elektronisk og må inneholde personalia, diagnosekode, produktvalg og signatur fra pasient og lege før innsending.
  Les mer...

 • Ny versjon av MyoPlus Pro

  Vi lanserer versjon 1.7.54 av MyoPlus Pro i disse dager. Denne erstatter dagens 1.6.64-versjon. Den viktigste endringen du vil merke, er at det nå er mulig å lese av gjennomsnittsstatistikk. I stedet for daglige avlesninger, så viser nå apparatet en oversikt over gjennomsnittsbruken både når det gjelder elektrostimulering og bruk av biofeedback.
  Les mer...

 • Quintet og Gynkreftforeningen

  Quintet har inngått samarbeid med Gynkreftforeningen. Hvert år får nær 1.700 nye, norske kvinner diagnosen gynekologisk kreft. Til sammen er det nærmere 21.000 kvinner som lever med eller har hatt denne sykdommen i Norge. Senskader etter kreftbehandling er noe mange sliter med uten å få hjelp. Vi ønsker å sette fokus på behandling av senskader og være en bidragsyter med gode, kostnadsfrie hjelpemidler til både kvinner og menn enten det gjelder underlivshelse eller smertehjelp..
  Les mer...

 • Vaginisme - hva hjelper da?

  Dagbladet.no skriver om vaginisme, en tilstand med øket muskelspenning i underlivet som gjør forsøk på samleie og tampongbruk vanskelig. Vaginisme rammer vanligvis unge kvinner som ikke har født barn og kan knyttes til negative seksuelle opplevelser, mange smertefulle forsøk på samleie og/eller sex uten lyst, vonde gynekologiske undersøkelser, katastrofetanker og overdreven bekymring. Quintet har kompetanse på behandling av vaginisme og avtale med NAV om refusjon av både dilatortsett til tøyning av skjedemuskulaturen og vibrator for avspenning og øket blodgjennomstrømning.
  Les mer...

 • Ny medarbeider i Quintet AS

  Vi har gleden av å ønske Christer Bergene velkommen i teamet vårt. Christer er ansatt i en nyopprettet stilling som salgs-og markedssjef og vil også arbeide med menns seksuelle helse. Christer har universitetsutdannelse fra England og lang ledererfaring fra store internasjonale selskaper som Eurest og Johnson & Johnson, Eticon Endo Surgery.
  Les mer...

 • TENS har dokumentert effekt ved bekken-og fødselssmerter. Vi tilbyr en gunstig utlånsavtale for NeuroTrac TENS Obstetrics

  TENS er en velkjent metode for alternativ smertelindring og har vært brukt under fødsel i en årrekke i land som Australia, Sverige og Storbritannia. TENS er trygt å bruke i svangerskapet etter 12. svangerskapsuke ved f.eks bekkenrelaterte smerter, under fødselsforløpet og i barselperioden. Ønsker du å vite mer om bruk av TENS i svangerskapet og under fødselen, ta gjerne kontakt med oss!
  Les mer...

 • Ønsker du opplæring/oppfølging?

  Våre erfarne fysioterapeuter er stadig på farten rundt om i landet i forbindelse med opplæring i bruk av våre apparater for ulike diagnoser. Bente Lunde besøkte nylig Sykehuset Nordland Vesterålen, Trollåsen Fysioterapi der hun holdt TENS kurs og Apexklinikken i Oslo med opplæring i bruk av elektrostimulering og EMG biofeedback. Med andre ord en aktiv start på 2018! Vi er opptatt av at brukerne/terapeutene skal føle seg trygge på Quintets apparater, og de behandlingsmulighetene som kan gi best resultater. Vi kommer gjerne til ditt arbeidssted eller arrangerer et minikurs for flere hver første fredag i måneden i våre lokaler i Bergen.
  Les mer...

 • Oppdatert dokumentasjon

  Vi oppdaterer jevnlig dokumentasjonsbanken vår for aktuelle diagnoser og behandlinger. Denne gangen gjelder det tibialisstimulering for analinkontinens, overaktiv blære ved MS og overaktiv blære der medikamentell behandling ikke har hatt effekt. Du finner omtale av studier under dokumentasjon for ulike diagnoser.
  Les mer...

 • TENS for ryggmargsskadde

  Smerter som påvirker livskvalitet og funksjon er et utbredt og alvorlig problem for ryggmargsskadde. En mindre randomisert, kontrollert studie fra 2015 viser god effekt av lavfrekvent transkutan nervestimulering (TENS) for smerter hos ryggmargsskadde. Aktiv stimulering ble gitt tre ganger pr. uke i 12 uker med en pulsfrekvens på 2 Hz, pulsbredde < 200 ms og pulsstyrke på 50 mA, behandlingstid 20 minutter.
  Les mer...

 • Produktfokus – NeuroTrac Rehab med manuell muskelkontraksjon

  NeuroTrac Rehab kan benyttes på tre ulike måter: Transkutan elektrisk nervestimulering til smertelindring (TENS), tradisjonell transkutan elektrisk muskelstimulering (TEMS) og TEMS med fjernkontroll. Vi skiller mellom TEMS med og uten fjernkontroll, fordi ved bruk av fjernkontrollen så kan man manuelt starte muskelkontraksjonen for deretter manuelt slippe muskulaturen i stedet for å vente på den innebygde, automatiske «stimulering/pause»-syklusen i TEMS-programmet. Program 15 i apparatet brukes ofte ved stimulering til fleksjon og ekstensjon i muskulatur.
  Les mer...

 • Gode vibber

  Den amerikanske professoren i obstetrikk og gynekologi dr. Mary Jane Minkin, ved Yale University School of Medicine, anbefaler vibrator til alle sine pasienter i overgangsalder. Hun uttaler til Huffington Post at vibrasjon øker blodgjennomstrømning til vev og slimhinner i bekkenet, noe som er spesielt gunstig for kvinner i overgangsalder siden skjedevegger og muskler blir tynnere.
  Les mer...

 • Nytt år - nytt kurs - nye muligheter

  Kunne du tenke deg et 1 dagskurs innen seksuell helse og refusjonsberettigete hjelpemidler for seksuallivet via NAV? Quintet ønsker 2018 velkommen med et kurstilbud for helsepersonell som samtaler med pasienter om seksuell helse I forbindelse med sykdom. Vår sexolog står for den faglige delen med samtaleverktøy, vi gjennomgår ulike seksuelle dysfunksjoner og hvilke hjelpemidler som kan være aktuelle. Dersom dette er interessant for deg, ta kontakt med oss på post@quintet.no eller telefon 55981555.
  Les mer...

 • Mann med underlivssmerte

  Vi har mottatt en interessant kasuistikk fra spesialfysioterapeut Elsa Zachariassen ved Hinna Helsepark Fysioterapi & Trening. Hun fikk henvist en 52 år gammel mann med smerter i bekken og perineum fra urolog. I rapport fra legen står det kronisk prostatitt og smerter i testikler. Plagene har vart i mer enn 2 år - de kommer og går og kan variere fra uke til uke.
  Les mer...

 • Den vanskelige samtalen?

  Informasjon om seksuell helse og refusjonsberettigete hjelpemidler for seksuallivet blir dessverre ofte nedprioritert i møte med kreftpasienter, noe som kommer til uttrykk i en e-post Quintet mottok nylig. Der skriver Aud blant annet dette: "Det er nå snart 7 år siden jeg var ferdig med kreftbehandling og jeg har aldri hørt om denne ordningen eller produktene deres. Nå er informasjon antageligvis helt avhengig av hvem man møter på som pasient og slik skulle det ikke være. Som det understrekes så er seksuallivet en viktig del av et parforhold og livet." Skyldes dette mangel på tid, mangel på informasjon eller mangel på erfaring?
  Les mer...

 • Brukerveiledning vaginale dilatorer

  Hvilken dilator velger du og hvordan skal det tøyes? Vi har samlet informasjon om bruk av vaginale dilatorer for vaginisme, stråleskader, lichen sclerosus, vaginal kirurgi og rekonstruksjon. I brosjyren presenterer vi vårt utvalg av dilatorer med produktbeskrivelse av lengde, diameter/omkrets, pris og refusjonsordning, samt detaljert bruk med kildehenvisninger.
  Les mer...

 • Rapport fra Nepalprosjektet

  Vi ønsker våre lesere en gledelig jul med denne flotte rapporten fra fysioterapeut og forsker Britt Stuge om doktorgradsprosjektet innen kvinnehelse i Nepal. Tungt fysisk arbeid er en del av hverdagen for kvinner i Nepal enten de er gravide eller nettopp har født. Et overordnet mål med doktorgradsprosjektet er å bidra til å bedre kvinnehelse i Nepal med fokus på rygg- og bekkenleddsmerter, urin inkontinens og underlivsprolaps i forbindelse med graviditet og fødsel.Som tidligere omtalt i Quintets nyhetsbrev er Britt Stuge leder for bekken og bekkenbunnsprosjektet i Nepal der hun er hovedveileder for sykehusets sjefsfysioterapeut PhD kandidat Ranjeeta S. Acharya. Quintet har bidratt til prosjektet med to Myoplus Pro apparater og prober. Prosjektet går som planlagt og 250 kvinner er inkludert i del-studien der bekkenbunnen undersøkes med Myoplus og oppfølging pågår.
  Les mer...

 • Behandling av pudendal nevralgi

  Pudendal nevralgi er en kronisk smertetilstand som påvirker bekkenbunn og underliv. Smerter kan oppstå i kjønnsorganer, perineum og anus. Smerten forverres vanligvis i løpet av dagen, spesielt ved sitting. De vanligste årsakene til pudendal nevralgi er trykk eller skade på pudendal nerven i bekkenet fra sykling, fødsel, kirurgi i bekkenområdet, svulster, forstoppelse eller stramme muskler.
  Les mer...

 • Ny doktorgradsavhandling

  Fysioterapeut og stipendiat Merete Kolberg Tennfjord disputerte 11. desember på Norges Idrettshøgskole med avhandlingen"Pelvic floor muscle function, vaginal symptoms and symptoms of sexual dysfunction in first time mothers; a cohort and a randomised controlled trial". Vi gjengir et sammendrag her.
  Les mer...

 • TENS case om muskel-og leddplager

  Vi har mottatt denne hyggelige rapporten fra en kvinne som fysioterapeut Bente Lunde i Quintet AS har gitt råd og veiledning til. Historien handler ikke bare om god effekt av TENS og TEMS, men også om hvordan TENS og TEMS ofte går ut på å prøve seg frem med ulike programmer for å finne den beste lindringen.
  Les mer...

 • TENS ved diabetisk perifer nevropati

  Diabetisk perifer nevropati er en plagsom komplikasjon ved langvarig diabetes. Nerveskaden forårsaker kronisk smerte, hyperalgesi (økt smertefølsomhet) og nummenhet med typisk nattlig forverring. Nevropatien forstyrrer søvn, dagligliv og humør for ca. 10-20 % av pasienter med diabetes ifølge en studie fra 2010.
  Les mer...

 • Fokus på prostata

  November er menns måned og det med god grunn! Blå sløyfer og barter markerer fokus på prostatakreft, som rammer ca. 5000 norske menn hvert år. Menn over 50 år oppfordres til jevnlig sjekk av prostatakjertelen og test av PSA (Prostata Spesifikt Antigen), som er forhøyet ved forstørret prostata. Kan prostatakreft forebygges?
  Les mer...

 • Årets høstkurs vel blåst!

  Her er en liten smakebit med et utvalg av våre foredragsholdere på Quintets årlige høstkurs. Over 50 engasjerte fysioterapeuter, sexologer og uroterapeuter fikk forhåpentligvis det faglige påfyllet de ønsket innen temaene målemetoder, behandling av urininkontinens hos menn, analinkontinens, blandingsinkontinens og anale fissurer. Som vanlig var det også workshops med elektrostimulering, tibialisstimulering og EMG biofeedback. Vi minner også om FØRSTE FREDAG - gratiskurset i Quintets kontorer på Bønes i Bergen der du får individuell opplæring i bruk av våre apparater tilpasset dine pasienter (inkludert lunsj og kursbevis).
  Les mer...

 • Vi søker etter ny medarbeider!

  Quintet AS har siden starten i 1999 jobbet for å utvikle faglig kompetanse ved å satse på erfarne fysioterapeuter innen behandling med elektrostimulering, biofeedback, TENS/TEMS og enkle hjelpemidler for opptrening av bekkenbunn. Etter at vi startet med seksuell helse i 2013, har vi også knyttet til oss en sexolog. Det er nå på tide å styrke den administrative delen av virksomheten ved å ansette en egen salgs- og markedssjef.
  Les mer...

 • En introduksjon til TENS/TEMS

  Stadig flere ønsker å utforske mulighetene som ligger i ikke-medikamentell smertelindring ved ulike diagnoser. Vil du vite mer om virkningsmekanismer, behandlingsmuligheter, elektrodeplasseringer og apparater? Quintet holder gratis TENS/TEMS kurs rundt om i landet og i den forbindelse har vi laget en presentasjon som vi håper er nyttig og kan inspirere terapeuter til å bruke TENS/TEMS mer systematisk for smertelindring og muskeltrening. Quintet har avtale med de fleste helseforetak i landet om levering av TENS/TEMS apparater. Vi holder også gratis kurs med lunsj og kursbevis i våre lokaler på Bønes hver første fredag i måneden.
  Les mer...

 • Effekt av TENS for menssmerter

  Denne studien fra 2017 viser god effekt av TENS for menstruasjonssmerter, som er utbredt blant ungdom og unge kvinner i fertil alder. Smertene varer vanligvis i 8-72 timer av syklusen og oppleves som krampelignende. De kan variere i intensitet fra syklus til syklus og ledsages ofte av kvalme, oppkast, tretthet, hodepine og svimmelhet. Menstruasjonssmerter behandles tradisjonelt med enten p-piller eller medikamenter (NSAIDS), men i mange tilfeller er et hormonfritt alternativ uten bivirkninger ønskelig.
  Les mer...

 • TENS for kvalme - ny veileder

  Vi har utarbeidet en ny behandlingsveileder om TENS for kvalme. TENS er en anvendelig og trygg behandling som også kan benyttes ved kvalme. Kvalme er en svært plagsom og vanlig bivirkning av cellegiftbehandling. Flere studier viser effekt av TENS for kvalme ved cellegiftbehandling; disse finner du i behandlingsveilederen. Sykelig svangerskapskvalme (hyperemesis gravidarum) kan også behandles med TENS.
  Les mer...

 • Tips ved bruk av penispumpe

  Hvordan skal du oppnå og utnytte effekten av en penispumpe best mulig? Når man bruker penispumpe og skal tre på ereksjonsringen for å opprettholde ereksjon, start alltid med den STØRSTE ereksjonsringen FØRST. Dersom den ikke er tilstrekkelig for å holde på ereksjonen, går du videre ned i størrelse til den som sitter best rundt penisroten og opprettholder ereksjon. Altså; største først!
  Les mer...

 • Nytt program i NT Continence

  NeuroTrac Continence har fått et nytt åpent program PC 4 der man kan legge inn ønskede parametere for behandling. Eksempelvis kan det nå legges inn parametere fra studier med dokumentert effekt på enten barn og overaktiv blære eller forstoppelse. Dette betyr at behandlingen blir enda mer målrettet og kan tilpasses diagnose.
  Les mer...

 • Ny brosjyre innen seksuell helse!

  I forbindelse med Quintets satsing på seksuell helse og ny avtale med NAV om refusjon av hjelpemidler for seksuallivet fra 1.10.17, sender vi i disse dager ut en helt ny brosjyre om våre produkter innen seksuell helse.
  Les mer...

 • Artikkel om vakuumterapi ved ED

  Denne artikkelen fra 2013 i Journal of Sexual Medicine omtaler bruk av vakuumterapi (penispumpe) for erektil dysfunksjon (ED) i et historisk perspektiv, gir en oversikt over litteraturen samt en presis beskrivelse av hvordan penispumper kan anvendes i moderne urologisk praksis.
  Les mer...

 • Komiker Bonde Tusvik åpen om analinkontinens etter fødselsskade

  Åpenhet er tingen! Quintet deler med glede dette innlegget fra Sykehuset Innlandet om behandling av analinkontinens etter fødselsskade i endetarmens lukkemuskler. Vi setter fokus på temaet på vårt årlige høstkurs i Oslo der fysioterapeut og PhD Hege Hølmo Johannessen snakker om postpartum analinkontinens og konservativ behandling med resultater fra sin studie.
  Les mer...

 • Quintet satser på seksuell helse

  Quintet følger opp regjeringens strategiplan for seksuell helse ved å satse på flere nye produkter; nå er ialt seks av våre produkter innen seksuell helse refusjonsberettiget via NAV fra 1.oktober 2017. Vi takker for tilliten og er stolt av å kunne tilby våre kunder et bredt spekter av gode produkter for ulike seksuelle dysfunksjoner. De tre nye refusjonsberettigete produktene er elektrisk penispumpe for erektil dysfunksjon, trusevibrator og putevibrator for seksuell dysfunksjon.
  Les mer...

 • Instruksjonsfilmer i bruk av elektrostimulering for terapeuter

  Quintet har tidligere laget en instruksjonsfilm om tibialisstimulering. Nå har vi produsert to nye filmer om elektrostimulering for terapeuter som vi håper er nyttige og informative.
  Les mer...

 • Smertelindring med TENS

  Hva sier forskningen om effekten av TENS for postoperative smerter? En nylig redaksjonell artikkel i tidsskriftet Analgesia & Resuscitation: Current Research, oppsummerer evidens fra systematiske placebokontrollerte oversiktsartikler. Forfatteren konkluderer med at resultatene fra denne gjennomgangen tyder på at TENS lindrer smerte og reduserer forbruk av smertestillende medikamenter når behandlingen brukes riktig.
  Les mer...

 • Velkommen til høstkurs !

  Quintet har igjen gleden av å invitere dere til vårt årlige høstkurs 2. og 3. November på Thon Hotel Opera i Oslo. Vi kan by på et interessant program med blant andre overlege Hilde Gregussen, spesialist i gastroenterologisk kirurgi ved sykehuset Innlandet Hamar HF, om behandling av anale fissurer, uroterapeut Katrin Valaas Isaksen, Helse Møre og Romsdal, Ålesund Sykehus, om behandling av blandingsinkontinens, nytt innen seksuell helse og hjelpemidler via NAV, fysioterapeut, Msc og PhD student Merete Kolberg Tennfjord om målemetoder for bekkenbunnen samt nyttige workshops med tibialisstimulering og EMG måling/behandling med EMG biofeedback og elektrostimulering. Nytt av året er at vi også inkluderer et foredrag om bruk av TENS for kvalme ved hyperemesis gravidarum, cellegiftbehandling og bekkenrelaterte smerter.
  Les mer...

 • TENS for sirkulasjon og smerte

  Har du problemer med sår som ikke vil gro eller nedsatt sirkulasjon? En mye brukt og nyttig legging for generell sirkulasjonsøkning og smertedemping kalles Kaadalegging. Denne er enkel i bruk både for terapeut og pasient. Man benytter lavfrekvent TENS.
  Les mer...

 • Vaginale dilatorer - hva velger du?

  Vaginale dilatorer har flere formål og bruksområder. Vi velger derfor å skille mellom bruk av dilatorer for vaginisme og bruk av dilatorer etter stråleterapi/vaginal kirurgi. Hva skal man velge, hvor lenge skal det tøyes og hva påvirker resultatet? Les spesialist i kvinnehelse og sexolog Kjersti Hatlebrekkes råd om hvordan du veileder dine pasienter i bruk av vaginale dilatorer.
  Les mer...

 • Trygg knipeveiledning - helt enkelt

  Alle har hørt om knipeøvelser og at ​kvinner har nytte av å bruke bekkenbunnen effektivt og riktig. Vi vet også at det å lære seg korrekt knipeteknikk kan være vanskelig fordi bekkenbunnen er skjult innvendig i kroppen og ofte svekket. Spesielt etter fødsel kan bekkenbunnen være vanskelig å få fatt i og da er et enkelt hjelpemiddel som knipeveilederen god å ha!
  Les mer...

 • Oppdaterte diagnosekoder

  Vi har nå oppdatert oversikten over de mest brukte diagnosekodene i ICD-10 og ICPC-2 for søknadsskjema til behandlingshjelpemidler og seksualtekniske hjelpemidler NAV samt henvisninger HELFO. Da slipper du å finne frem i diagnosejungelen hver gang du fyller ut et skjema. Enkelt og greit! Diagnosekodene gjelder for behandling med både elektrostimulatorer, EMG biofeedback, TENS/TEMS og seksualtekniske hjelpemidler. Skriv ut oversikten og ha den liggende lett tilgjengelig​.
  Les mer...

 • Lovende resultater i ny studie

  Senter for barneinkontinens ved Århus universitetshospital har nettopp gjennomført og publisert en studie der de har evaluert kombinasjonsbehandling med sakral nerve elektrostimulering (med overflateelektroder) og medikamentet Oxybutinin, og konkludert med at nettopp denne kombinasjonsbehandlingen er adskillig bedre enn disse to behandlingene alene. Les sammendraget av studien under saken.
  Les mer...

 • Hva måler vi med elektromyografi?

  Elektromyografi (EMG) betyr ganske enkelt måling (grafi) av den elektriske aktiviteten (elektro) i muskler (myo). Dette kan gjøres ved hjelp av overflateelektroder som registrerer det elektriske potensialet som musklene genererer og omdanner disse signalene til en måleenhet (mikrovolt), som så tolkes. Quintet benytter den avanserte teknologien i vårt nyeste apparat MyoPlus Pro og softwareprogrammet til NeuroTrac sammen med enten vaginal eller anal overflateelektrode for å måle aktivitet i bekkenbunnsmuskulaturen og sfinkterapparatet.
  Les mer...

 • Quintet lanserer Inspire !

  Vi har latt oss begeistre og inspirere av produktserien Inspire fra Calexotics. Inspireproduktene er spesielt utformet for å ivareta kvinners seksuelle helse etter for eksempel underlivsoperasjoner eller andre tilstander der seksualfunksjonen påvirkes. Serien inkluderer blant annet silikon dilatorsett i 5 størrelser og ulike typer vibratorer til utvendig og innvendig bruk.
  Les mer...

 • Bruk av TENS i privatpraksis

  Vi intervjuet fysioterapeut Jorun Aasterud ved Varden Fysioterapi på Nesodden om hennes erfaringer med bruk av TENS som smertelindring i privatpraksis. Jorun opplever at Quintet bidrar med hjelp om det er behov for veiledning i forhold til den enkelte pasient. Hun synes TENS gir god smertelindring med raskt innsettende effekt, særlig på nevrogene smerter som for eksempel isjas. Hun bruker ellers ofte TENS på pasienter med rygg, skulder og knesmerter. Apparater og forbruksmateriell kan kjøpes via nettbutikken på hjemmesiden vår www.quintet.no. Her finner du også informasjon om rekvisisjonsordningen med søknadsskjema.
  Les mer...

 • Kvinnehelseprosjekt i Nepal

  Quintet er stolt over å ha bidratt med to Myoplus Pro apparater og vaginale prober til dette spennende prosjektet i Nepal. Tungt fysisk arbeid er en del av hverdagen for kvinner i Nepal enten de er gravide eller nettopp har født. Et overordnet mål med doktorgradsprosjektet er å bidra til å bedre kvinnehelse i Nepal med fokus på rygg- og bekkenleddsmerter, urin inkontinens og underlivsprolaps i forbindelse med graviditet og fødsel.
  Les mer...

 • Seksuell helse på Catosenteret

  Sexolog Kjersti og Evelyn møtte en interessert og engasjert tverrfaglig gruppe som ønsket å lære mer om betydningen av god seksuell helse for livskvalitet, hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige via NAV og hvordan helsepersonell kan kommunisere best mulig med brukere om seksuell helse. En nylig publisert studie fra Tidsskriftet 19/2016 årgang 136 viser at det nytter å snakke om det!
  Les mer...

 • Kvinnehelse gjennom livet

  Quintet deltok nylig med egen stand på NFFs faggruppe for kvinnehelses 50 års jubileumsseminar der 70 fysioterapeuter var samlet til spennende foredrag og flott faglig påfyll med nyttige workshops. Siden det er påsketider, delte vi ut påskeegg med loddtrekning av en C.1 stimulator!
  Les mer...

 • Bruk av TEMS i rehabilitering

  Virkningsmekanismene bak denne behandlingen er å påvirke ulike typer muskelfibre ved hjelp av elektrisk stimulering via hudelektroder på motorpunktene i muskelen. Motorpunktene er de stedene i muskulatur der nerver entrer muskelen. TEMS (Transkutan Elektrisk Muskel Stimulering) er først og fremst en behandling hvor man prøver å skape en motorisk respons eller muskelkontraksjon, ved å øke strømstyrken gradvis på det muskelstimuleringsprogrammet som brukes til den utløser et aksjonspotensiale i muskulaturen. Denne muskelkontraksjonen vil gjerne kjennes sterkere enn en viljestyrt kontraksjon, siden den motoriske nerven blir stimulert direkte. For å oppnå dette er det viktig å prøve seg fram og gjøre små justeringer av elektrodeplassering og programvalg. Pasienten trenger gjerne litt tilvenning til behandlingen, så øk strømstyrken gradvis underveis.
  Les mer...

 • Finn nærmeste fysioterapeut

  Nederst på hjemmesiden vår finner du en fylkesvis liste over fysioterapeuter som behandler kvinner og menn med inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunn. Vi har nå oppdatert denne nyttige listen slik at både helsepersonell og brukere lett kan finne terapeuter som behandler bekkenbunnsplager i sitt distrikt, enten det er i privatpraksis eller på sykehus.
  Les mer...

 • Quintets plan for opplæring vår 2017

  Quintet har hovedkontor i Bergen, men våre to dyktige fysioterapeuter Bente Lunde og Evelyn Morvik, er stadig på farten for å bistå samarbeidsterapeuter med opplæring og informasjon samt drive kursvirksomhet. Vi minner også om gratiskurset Første Fredag som du finner under Kurs.
  Les mer...

 • Du får nå egne utstyrspakker for tibialisstimulering - enkelt og greit!

  Det er flere faktorer som har betydning ved tibialisstimulering; hudelektroder, hudpleie, elektrodeplassering og reflektorisk respons. Quintet har utformet egne utstyrspakker for tibialisstimulering med informasjon om dette for å sikre et best mulig behandlingsresultat.
  Les mer...

 • Lekkasje under samleie - mer utbredt og plagsomt enn du tror

  Vi vet at ca. hver fjerde kvinne (25%) opplever plagsom urinlekkasje ved fysisk aktivitet, host, nys eller trang til vannlating. Plagene kan være alt fra dråper til større lekkasjer som krever inkontinensbind. Mange av disse kvinnene unngår aktiviteter som provoserer urinlekkasjen. De endrer drikkevaner, øker vannlatingsfrekvensen for å være helt sikre på at blæren er tom OG trekker seg unna sex dersom de opplever såkalt coital urinlekkasje. Det kan skje enten ved innføring av penis, i løpet av samleie eller under orgasme. Urinlekkasje under samleie rammer rundt en tredjedel av seksuelt aktive kvinner.
  Les mer...

 • Årets høstkurs: 2. og 3. november på Thon Hotel Opera i Oslo

  Du kan allerede nå melde deg på årets høstkurs 2. og 3. november via e-post: post@quintet.no eller på telefonnummer 55 98 15 55. Vi er godt igang med planleggingen og vil presentere kursprogram med forelesere før sommeren. Hvis du har ønsker på tema vil vi svært gjerne høre fra deg så snart som mulig!
  Les mer...

 • Bekkenbunnstrening etter fødsel reduserer vaginale plager hos førstegangsfødende kvinner

  En norsk randomisert kontrollert studie publisert i 2016 konkluderer med at bekkenbunnstrening fra 6 uker til 6 måneder etter fødsel reduserer vaginale symptomer som følelse av slapphet hos førstegangsfødende kvinner med skade i bekkenbunnens hovedmuskel levator ani.
  Les mer...

 • Kjenner du til mulighetene ved testvinneren NeuroTrac MultiTENS?

  Transkutan Elektrisk Nerve Stimulering (TENS) har dokumentert effekt ved en rekke plagsomme smertetilstander som rygg-og bekkensmerter, artrosesmerter, postoperative smerter, diabetisk nevropati, menstruasjonssmerter o.a.. TENS apparatet NeuroTrac MultiTENS er vår bestselger innen smertelindring og muskelstimulering. Prisgunstige MultiTENS tilbyr mange muligheter og kombinasjoner i behandlingen. Vi nevner noen av de mest brukte her.
  Les mer...

 • Gratis faglig påfyll i 2017? Velkommen til FØRSTE FREDAG!

  Dagskurset er et gratistilbud om praktisk workshop/opplæring i våre kurslokaler på Bønes. Du vil få inngående kjennskap til våre dokumenterte behandlingsmetoder biofeedback, elektrostimulering og TENS for bekkenbunnsplager og smertelindring. Lunsj og kursbevis er inkludert. Velkommen fredag 3. februar 2017 !
  Les mer...

 • Quintet har allerede satt to interessante seminarer på dagsorden i 2017 - du møter oss der!

  Faggruppen for kvinnehelse i Norsk Fysioterapeutforbund inviterer til 50-års seminar med et variert og spennende program på Holmen Fjordhotell 30.-31. mars. Det internasjonale symposiet Arctic Pelvic Floor Meeting 2017 arrangeres denne gangen i Bergen 1.-2. juni av Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Tromsø.
  Les mer...

 • Vil du være med i et tverrfaglig forum for elektrostimulering og biofeedback på facebook?

  ​Etter gode innspill fra noen av deltakerne på årets høstkurs har vi i samarbeid med fysioterapeut Lene M. Sæther opprettet en lukket facebook gruppe der vi ønsker å øke kunnskapen rundt elektrostimulering /EMG biofeedback .
  Les mer...

 • TENS - et godt alternativ til medikamenter for kvalme ved cellegiftbehandling og sykelig svangerskapskvalme

  Vi har tidligere omtalt dokumentert effekt av TENS for postoperative smerter, artrosesmerter, bekkensmerter og fødselssmerter. Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) er en anvendelig og trygg behandling som også kan benyttes ved kvalme. Kvalme er en svært plagsom og vanlig bivirkning av cellegiftbehandling. Flere palliative avdelinger tilbyr nå TENS til pasienter som mottar cellegift. TENS administreres før, under og etter cellegift med lovende kliniske resultater.
  Les mer...

 • Resultater fra PhD Ingeborg Hoff Brækkens studie på effekt av underlivsprolaps og gratis treningsbrosjyre i nytt opplag

  Ingeborg Hoff Brækken presenterte nylig en oppsummering av sin studie på effekt av bekkenbunnstrening ved underlivsprolaps på Ahus sitt internasjonale symposium: Veiledet bekkenbunnstrening kan reversere POP (pelvic organ prolaps) hos noen kvinner, løfte blære og tarm, redusere POP, blære og tarm symptomer, øke muskelvolum i bekkenbunn, lukke levator hiatus og bedre seksuell funksjon. Bedring i seksuell funksjon var relatert til økning i bekkenbunnsstyrke. Ingeborg har utarbeidet denne flotte brosjyren, sammen med en prosjektgruppe bestående av Kari Bø, Marie Ellstrøm Engh og Memona Majida. Quintet AS har vært så heldig å få være med i sluttføringsfasen, og vi distribuerer brosjyren kostnadsfritt til klinikker som ønsker den tilsendt.
  Les mer...

 • Lærerikt og tverrfaglig møte i Norsk kvinnelig inkontinensforum med hovedtema seksuell helse og inkontinens

  Norsk kvinnelig inkontinensregister inviterer hvert år leger, uroterapeuter, sykepleiere, fysioterapeuter og andre som er interessert I utredning og behandling av urininkontinens til fagmøte. Quintes fysioterapeut Bente Lunde deltok på møtet og deler gjerne et utvalg av sine notater. Hovedtema på årets møte var seksuell helse og inkontinens.
  Les mer...

 • Quintets høstkurs 2016 avviklet med god oppslutning, flotte foredrag og engasjerte deltakere. Her er noen smakebiter fra programmet

  Fysioterapeut Evelyn Morvik åpnet med et foredrag om elektrostimulering, EMG og TENS med ulike anvendelses-og bruksområder før fysioterapeut Bente Lunde presenterte tibialisstimulering med instruksjonsfilm samt bruk av TENS ved blære-og underlivssmerter. Fysioterapeut Linda Sørby fra MSK klinikken snakket om ulike indikasjoner og dokumentasjon ved bruk av tibialisstimulering, blant andre obstipasjon og fekal hastverk, ledsaget av lærerike casepresentasjoner. Avdelingsoverlege ved Sykehuset Innlandet Ylva Sahlin (bildet) gjennomgikk ulike typer, årsak diagnostikk og behandlingsalternativer ved analinkontinens.
  Les mer...

 • Jobber du med med gravide med bekkenrelaterte smerter eller kvinnehelse? Quintet har utarbeidet nyttig informasjon om bruk av TENS i svangerska

  TENS har dokumentert effekt ved plagsomme menssmerter, bekkenrelaterte smerter i svangerskapet og fødselssmerter. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer, få en gunstig avtale på kjøp av TENS apparat til din virksomhet eller vil delta på gratis TENS kurs.
  Les mer...

 • Takk til Clara Karoliussen for flott og interessant referat fra det årlige møtet i International Continence Society (ICS), som ble holdt i Tokyo

  Fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse Clara Karoliussen ved klinikk for kliniske servicefunksjoner St. Olavs Hospital i Trondheim, deltok på det internasjonale møtet 13.-16. september. Hun omtaler blant annet forskningsnytt innen overaktiv blære, EMG biofeedback og elektrostimulering for smerter i bekkenbunnsmuskulaturen samt en ny studie om behandling av provosert vestibulodyni. Et nyttig og lærerikt referat !
  Les mer...

 • TENS er effektiv behandling for postoperative smerter, osteoartrosesmerter, smertefull diabetisk nevropati og enkelte akutte smertetilstander

  I en oversiktsartikkel fra 2014 konkluderer forfatterne med at TENS er effektiv behandling for postoperative smerter, osteoartrosesmerter, smertefull diabetisk nevropati og enkelte akutte smertetilstander. Forfatterne nevner blant annet tre viktige faktorer for å oppnå et best mulig behandlingsresultat: Toleranse for gjentatt TENS, intensitet på stimulering og elektrode plassering.Quintet har utarbeidet TENS/TEMS behandlingsveiledere for smerter i kne, skulder og sår der både intensitet og elektrodeplassering er beskrevet i detalj.
  Les mer...

 • Fysioterapeut Evelyn og sexolog Kjersti fra Quintet holdt kurs på avd. for ryggmargsskader ved St. Olavs hospital. Ønsker du også gratis kurs?

  Evelyn og Kjersti fra Quintet holdt foredrag med demonstrasjon av behandlingshjelpemidler innen inkontinens og seksuell helse for engasjerte og interesserte helsearbeidere på avdeling for ryggmargsskader ved t. Olavs hospital i Trondheim. Avdelingen ønsker å øke sin kompetanse og gi pasientene et godt seksuelt helsetilbud som en del av behandlingen.
  Les mer...

 • Islandsk fysioterapeut og doktorgradsstudent bruker Quintets utstyr i sin studie på bekkenbunnshelse etter fødselsskade

  Quintet har mottatt denne flotte rapporten fra fysioterapeut , PhD student Thorgerdur Sigurdardottir på Island om hennes doktorgradsstudie. Studien undersøker effekten av obstetrisk perineal skade på bekkenbunnshelse og livskvalitet hos islandske kvinner og om tidlig fysioterapi forbedrer helse og styrke i bekkenbunn. Thorgerdur bruker blant annet Quintets utstyr til måling og trening av bekkenbunnsstyrke ved hjelp av NeuroTrac Simplex og Periform vaginal probe med godt resultat.
  Les mer...

 • Fekal hastverk kan være et tegn på skade i det anale lukkesystemet eller tarmsykdom. Men hva skjer egentlig i tarmene når du må akutt på do?

  Nettstedet kk.no setter fokus på fekal hastverk med en informativ artikkel som vi i Quintet synes er verdt å dele. Det finnes heldigvis gode hjelpemidler med dokumentert effekt dersom plagene skyldes skade i anale lukkemuskler/bekkenbunn i forbindelse med fødsel, kirurgi eller stråling. Hjelpemidlene er kostnadsfrie for bruker gjennom helseforetak og rekvireres av legespesialist. Ta kontakt med våre dyktige terapeuter hvis du ønsker informasjon om konservative behandlingstiltak!
  Les mer...

 • Er du plaget med overaktiv blære? En fersk oversiktsartikkel konkluderer med at elektrostimulering er mer effektivt enn medikamenter

  Overaktiv blære (OAB) eller tranglekkasje/urgeinkontinens, kjennetegnes av plutselig ufrivillig urinlekkasje ved sterk tissetrang. Man kan også ha øket vannlatingstrang uten lekkasje. Overaktiv blære er mest utbredt blant kvinner og øker med alderen.
  Les mer...

 • Velkommen til høstkurset i Oslo 20. og 21. oktober på Thon Hotel Opera - vi byr på et spennende, variert og praktisk program

  Programmet for høstkurset er klart ! Vi har gleden av å presentere årets høstkurs med foredragsholdere som avdelingsoverlege Ylva Sahlin, PhD, spesialist i manuellterapi og kvinnehelse Ingeborg Hoff Brækken, uroterapeut Susanne Irene Tobiesen Eidset, fysioterapeut Linda Sørby og fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse Kjersti Smee Jensen
  Les mer...

 • Vi fornyer sortimentet! Vårt populære glidemiddel HYDRA har fått nytt merkevarenavn og lekkert design med samme gode produktet

  Intimate Organics har nå skiftet navn til Intimate Earth og leverer de skånsomme og naturbaserte glidemidlene HYDRA og SOOTHE i ny lekker innpakning. Hydra er vannbasert, glyserinfritt, parabenfritt og har en surhetsgrad på mellom 4 og 5, dvs. litt høyere enn naturlig vaginal pH - helt i tråd med gjeldende anbefalinger. Alkoholinnholdet er mindre enn 0,001%.
  Les mer...

 • Quintet har tidligere omtalt fysioterapeut May Onsrud sitt arbeid i Kongo og hatt gleden av å bidra med utstyr og informasjonsmateriell

  Nå har vi mottatt denne hyggelige sommerrapporten: På sykehuset I Kaziba jobbet Mathias Onsrud og jeg med undersøkelse og behandling av kvinner med inkontinens. Prosjektet var tenkt for kvinner som var fisteloperert, men som ikke hadde blitt kontinente, antagelig på grunn av svak bekkenbunn. Det var ikke så mange slike kvinner på sykehuset, så de fleste av dem vi møtte hadde vanlig inkontinensproblematikk som stress og urge.
  Les mer...

 • Her finner du en enkel og veiledende oversikt over indikasjoner og behandlingsvalg ved bekkenbunnsproblemer

  Når leger, terapeuter eller pasienter lurer på hvilke diagnoser som kan behandles med Quintets konservative behandlingstiltak, er dokumentasjon og informasjon viktige kilder til å velge riktig apparat og program. Vi har derfor laget en enkel og veiledende oversikt over indikasjoner og behandlingsvalg ved bekkenbunnsproblemer.
  Les mer...

 • Quintets apparater og enkelte seksuell helseprodukter kan rekvireres kostnadsfritt for pasienter

  Våre apparater for elektrostimulering og biofeedback kan rekvireres kostnadsfritt til kvinner og menn med lekkasjeproblemer eller annen dysfunksjon i bekkenbunn. Det samme gjelder enkelte seksuell helseprodukter som Feminaform dilatorsett, C1 klitorisstimulator og manuell penispumpe.
  Les mer...

 • Flere nyere, mindre studier rapporterer om god effekt av tibialisstimulering for obstipasjon

  Obstipasjon eller forstoppelse er en utbredt og vanlig befolkningsplage som kan påvirke livskvalitet. Man regner med at så mange som 14 % av verdens voksne befolkning lider av forstoppelse. Kronisk forstoppelse skyldes ofte flere årsaker av systemisk, nevrologisk eller medikamentell art, men hovedtyngden av pasienter lider av forstoppelse uten kjent årsak (idiopatisk obstipasjon).
  Les mer...

 • Omtale av oversiktsartikkel om bruk av transkutan elektrisk stimulering i behandlingen av overaktiv blære

  I denne nyttige oversiktsartikkelen i Asian Journal of Urology fra 2015 omtaler forfatterne bruk av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) for behandling av overaktiv blære (OAB) med spesiell fokus på stimuleringssted, stimuleringsparametre, hvilke nervesstrukturer som påvirkes og de kliniske og urodynamiske resultatene som oppnåes.
  Les mer...

 • Ny oversiktsartikkel konkluderer med at TENS er trygg smertelindring uten bivirkninger for gravide med rygg-og bekkensmerter i siste trimester

  Artikkelen er en såkalt konsensus uttalelse fra Working Group on Evidence-Based Medicine in Physical and Rehabilitation Medicine, Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation, og Austrian Pain Society. Smerter i korsrygg og/eller bekken er en utbredt plage blant gravide. Smertene oppstår vanligvis i andre eller tredje trimester og kan vedvare også etter fødsel. Dette medfører ofte redusert livskvalitet og nedsatt arbeidskapasitet. Terapeutiske metoder for smertelindring uten bivirkninger for mor og barn har derfor stor klinisk betydning.
  Les mer...

 • Quintet beklager!

  Våre rekvirenter av elektrostimuleringsapparater/EMG biofeedbackapparater mottar alltid en veske der alt utstyr, forbruksmateriell og nødvendig brukerinformasjon ligger. I april 2016 fikk vi produsert opp nye spesialinnlegg i disse veskene, som skal holde alt på plass på en oversiktelig måte. Disse hadde et fløyelsbelegg som dessverre avga et støv som satte seg på utstyret.
  Les mer...

 • Foredrag ved Kvinneklinikken i fine Førde med vår i luften !

  Evelyn og Kjersti fra Quintet var nylig på besøk ved Kvinneklinikken, Helse Førde HF, der vi traff fysioterapeut, jordmor/sexolog, urosykepleier og leger. Evelyn innledet møtet med en introduksjon og produktpresentasjon fra Quintet og våre tre hovedområder inkontinens, smerteproblematikk og seksuell helse.
  Les mer...

 • Elektrostimulering og EMG biofeedback ved vulvalidelser

  Fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse Clara Karoliussen ved St. Olavs hospital I Trondheim har god erfaring med bruk av elektrostimulering og EMG biofeedback ved vulvalidelser.
  Les mer...

 • Månedens case april 2016: Behandlet svekket bekkenbunn og overaktiv blære med EMG biofeedback

  Urinlekkasje er en utbredt plage og kan behandles effektivt med blant annet bekkenbunnstrening og EMG biofeedback, noe denne case'en viser.
  Les mer...

 • TENS hjelper mot smerter ved kneartrose - et økende problem i en stadig eldre befolkning

  Kneartrose er smertefullt og gir redusert funksjon, noe som påvirker livskvalitet og livsutfoldelse. Vår behandlingsveileder gir deg detaljert beskrivelse av fremgangsmåte ved bruk av TENS for ikke-medikamentell smertelindring og TEMS for rehabilitering av muskler.
  Les mer...

 • Vellykket behandling med biofeedback for overaktiv blære hos omskåret kvinne - en caserapport fra British Medical Journal

  Denne artikkelen i British Medical Journal omhandler en caserapport der en 27 år gammel somalisk kvinne med store vannlatingsproblemer etter type III kvinnelig kjønnslemlestelse ble behandlet med defibulering og biofeedback.
  Les mer...

 • Ny norsk studie om unge kvinners opplevelse av smerter ved samleie: Vil ha sex, men smertene sier stopp

  Vestibulodyni kjennetegnes av brennende smerter i skjedens inngangsparti ved berøring og forsøk på samleie. Det er ofte umulig å bruke tampong og mange er blitt feilbehandlet med soppkurer. Noen studier viser at kvinner med vestibulodyni har nedsatt evne til å slappe av i bekkenmuskulaturen.
  Les mer...

 • Quintet har nå laget en nyttig instruksjonsfilm for deg som ønsker å starte opp med den dokumenterte behandlingsmetoden tibialisstimulering.

  Transkutan tibialisstimulering for overaktiv blære og fekal hastverk er en dokumentert behandlingsmetode som flere og flere terapeuter ser nytten og effekten av. Den kan med fordel administreres til barn og eldre som et alternativ til medikamentell behandling. Quintet er stolt av å kunne presentere en ny og informativ video om transkutan tibialisstimulering der våre fysioterapeuter Bente og Evelyn forklarer detaljert om elektrodeplassering, refleksbevegelser i tær, strømstyrke og andre nyttige tips ved oppstart av tibialisstimulering slik at du kan kvalitetsikre et best mulig utgangspunkt for behandlingen.
  Les mer...

 • Vi sender deg gjerne gratis brosjyrer for bekkenbunnstrening, bekkenbunnsplakat, dermatom-plakat eller annet informasjonsmateriell vi kan bistå med.

  Quintet har utarbeidet en fin brosjyre for bekkenbunnstrening med treningsdagbok i samarbeid med Ingeborg Hoff Brækken og nyttig informasjonsmateriell som "Kvinner har rett til å vite", "Menn har rett til å vite", diverse artikler om behandling av smerter ved samleie samt behandlingsveiledere innen blæresmerter, TENS for sårtilheling, skuldersmerter og knesmerter. Du finner mesteparten av dette under nyttig informasjon for de aktuelle diagnosene på hjemmesiden.
  Les mer...

 • Hvordan kan vi optimalisere effekten av TENS for våre brukere?

  I en nylig publisert studie fra det amerikanske tidsskriftet Physical Therapy ser forskerne på hvordan TENS behandlingen kan optimaliseres ved å inkludere en læringsfase i instruksjonen. Vi har tidligere skrevet om viktigheten av individuell tilpasning i vårt TENS infobrev mai 2015.
  Les mer...

 • Kurset Den kompliserte bekkenbunnen 2016 - kroniske bekkensmerter

  Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom arrangerer kurs ved Akershus sykehus 17.-18.november 2016. Kurset skal gi økt kjennskap til årssakssammenhenger, utredning og behandlingsmetoder for pasienter med kroniske bekkensmerter, i et helhetlig perspektiv. Målgruppe er fysioterapeuter, leger, sykepleiere og annet helsepersonell som møter pasienter med dysfunksjon I bekken og underliv.
  Les mer...

 • Ny randomisert studie viser effekt av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) for fødselssmerter

  Gode nyheter for kvinner som ønsker alternativ smertelindring I fødselens åpningsfase
  Les mer...

 • VACURECT manuelle penispumpe - en ny standard innen vakuumterapi

  Erektil dysfunksjon (ED) er en global medisinsk plage som rammer menn i alle aldre. Vakuumterapi er en effektiv og stadig mer populær metode for å behandle ED. VACURECT er meget kompakt, brukervennlig og har allerede gjenopprettet tilfredsstillende intimitet blant tusenvis av par i hele verden.
  Les mer...

 • Workshop i Drammen med kvinnehelse i fokus

  Fysioterapeut Ingrid Skogdal inviterte tre kolleger fra Buskerud / Vestre Viken HF til workshop på Drammen Fysioterapi i slutten av august. Fysioterapeut Bente Lunde fra Quintet AS ble med.
  Les mer...

 • Høstkurset 2015 vel gjennomført 

  Årets høstkurs i Oslo samlet 45 deltakere og ble arrangert 15. og 16. oktober 2015 i flotte lokaler på Thon hotel Opera.
  Les mer...

 • Smertefull blære

  Vi opplever både større interesse og flere spørsmål rundt konservativ behandling av interstitiell cystitt og smertefull blære. Derfor har Quintet utarbeidet en egen behandlingsveileder for smertefulle blæretilstander. Du finner den under overskriften underlivssmerter.
  Les mer...

 • Vibrasjon ved vulvalidelser - den refusjonsberettigede stimulatoren C.1 kan brukes sammen med dilatorsettet Feminaform

  Vibrasjon øker blodgjennomstrømning og celleaktivitet i vev, noe som igjen kan hjelpe ved øket spenning og muskulære avvergereaksjoner hos pasienter med vulvalidelser og stråleskader.
  Les mer...

 • NeuroTrac MyoPlus Pro overtar etter NeuroTrac ETS

  Den kombinerte elektrostimulatoren og EMG biofeedbackapparatet NeuroTrac ETS har vært Quintets flaggskip de siste 10 årene. Nå kommer endelig arvtageren, NeuroTrac MyoPlus Pro.
  Les mer...

 • Kreft og seksualitet

  Montebello senteret hadde nylig en ukes samling for kvinner med gynekologisk kreft. Her fikk kvinner og deres pårørende god informasjon innenfor ulike problemstillinger og utfordringe knyttet til gynekologisk kreft. Quintet AS var tilstede på stand med informasjon om refusjonsberettigede behandlingshjelpemidler innenfor inkontinens, seksuell helse og smertelindring.
  Les mer...

 • Det enkle er ofte det beste

  Mange kvinner som oppsøker legehjelp for en svekket bekkenbunnsmuskulatur, følelse av at vagina er for vid eller nedsatt seksuell lyst eller opplevelse, blir bedt om å gå hjem og trene bekkenbunnsmuskulaturen. Det er ikke mye som skal til for å få bedre kontakt og kontroll med bekkenbunnen, men riktig trening er avgjørende for effekten.
  Les mer...

 • Stimulering av tibialis - vi tilbyr nå også perkutan stimulering!

  Mange av dere kjenner allerede til behandlingsveilederen vår Stimulering av tibialisnerven mot overaktiv blære ved bruk av overflate-/hudelektroder.
  Les mer...

 • Tren deg til bedre sex

  Treningseksperten Helle Bornstein anbefaler alle kvinner å trene bekkenbunnsmuskulaturen for et bedre sexliv, uansett om de har født barn eller ikke. I denne artikkelen omtaler hun Quintets vaginalvekter Aquaflex.
  Les mer...

 • TENS som smertelindring under fødsel

  TENS som smertelindring under fødsel er vanlig i alle våre naboland, men denne metoden har hittil ikke vært så utbredt i Norge. Dette er nå i ferd med å endre seg.
  Les mer...

 • Perineal vibrasjonsterapi – en ny måte å behandle stressinkontinens på

  Vaginal fødsel kan medføre muskel- og/eller nerveskader i bekkenbunnen som kan resultere i lekkasjeproblemer.
  Les mer...