Nyheter

Produktfokus – NeuroTrac Rehab med manuell muskelkontraksjon

Produktfokus – NeuroTrac Rehab med manuell muskelkontraksjon

NeuroTrac Rehab kan benyttes på tre ulike måter: Transkutan elektrisk nervestimulering til smertelindring (TENS), tradisjonell transkutan elektrisk muskelstimulering (TEMS) og TEMS med fjernkontroll. Vi skiller mellom TEMS med og uten fjernkontroll, fordi ved bruk av fjernkontrollen så kan man manuelt starte muskelkontraksjonen for deretter manuelt slippe muskulaturen i stedet for å vente på den innebygde, automatiske «stimulering/pause»-syklusen i TEMS-programmet. Program 15 i apparatet brukes ofte ved stimulering til fleksjon og ekstensjon i muskulatur.

Fjernkontrollen kan ellers være nyttig ved funksjonell opptrening av slag, gangfunksjon, drop fot, håndfunksjon, generelle muskel -og skjelettsmerter som problemer med øvre og nedre trapezius og andre problemer relatert til mobilitet og bevegelse.

Hvordan kan TEMS bidra til å styrke muskler?

TEMS kan hjelpe til med å trene opp en svekket muskulatur. Det er flere teorier omkring dette. Når du voluntært trekker sammen en muskel, klarer du å trekke sammen ca 30 % av alle muskelfibrene. De resterende er «sovende». Med TEMS kan du potensielt stimulere flere av disse. Er musklene svært svake, og en har problemer med å gjennomføre selv enkle anti-tyngdekraftøvelser, kan derfor TEMS brukes meget effektivt. Ved bruk av TEMS så kan du også potensielt lære kroppen å aktivere den motoriske muskelaktiveringen raskere. Det skal mange repetisjoner til før kroppen finner den raskeste og meste effektive måten å kontrahere en muskel på, TEMS kan bidra til å aksellere denne læringsprosessen.

Dette er NeuroTrac Rehab

NeuroTrac Rehab er et enkelt apparat som lett kan brukes av medisinsk helsepersonell og av bruker i hjemmet. Apparatet inneholder totalt 19 programmer. NeuroTrac Rehab skiller seg ut fra de øvrige TENS/TEMS apparatene i vårt sortiment ved at den har en fjernkontroll.

TENS: Denne delen av apparatet inneholder til sammen 10 TENS-programmer. 2 av programmene er åpne slik at du kan legge inn egne preferanser. TENS-delen består av høyfrekvente, lavfrekvente, burst og multifrekvensielle/ modulerte programmer. I de 2 åpne, resterende programmene kan du legge inn egenvalgt frekvens, pulsbredde, stimuleringstid etc. hvis ingen av de andre 10 programmene passer for deg.

TEMS: Denne delen av apparatet har 9 TEMS-programmer, der 1 er helt åpent (Program 15). Fjernkontrollen kan benyttes på 5 av de 9 TEMS programmene.


NeuroTrac TENS Rehab har to kanaler, og en kan dermed bruke totalt fire elektroder.

Relaterte saker:

 • Bruk av TEMS i rehabilitering

  Bruk av TEMS i rehabilitering

  Virkningsmekanismene bak denne behandlingen er å påvirke ulike typer muskelfibre ved hjelp av elektrisk stimulering via hudelektroder på motorpunktene i muskelen. Motorpunktene er de stedene i muskulatur der nerver entrer muskelen. TEMS (Transkutan Elektrisk Muskel Stimulering) er først og fremst en behandling hvor man prøver å skape en motorisk respons eller muskelkontraksjon, ved å øke strømstyrken gradvis på det muskelstimuleringsprogrammet som brukes til den utløser et aksjonspotensiale i muskulaturen. Denne muskelkontraksjonen vil gjerne kjennes sterkere enn en viljestyrt kontraksjon, siden den motoriske nerven blir stimulert direkte. For å oppnå dette er det viktig å prøve seg fram og gjøre små justeringer av elektrodeplassering og programvalg. Pasienten trenger gjerne litt tilvenning til behandlingen, så øk strømstyrken gradvis underveis.
  Les mer...

Relaterte produkter:

 • NeuroTrac REHAB
  Kan rekvireres av lege
  NeuroTrac REHAB

  To-kanals TENS/TEMS/FES apparat med totalt 19 ulike programmer. NeuroTrac TENS Rehab kan benyttes både til smertelindring og muskelrehabilitering. Fjernkontroll følger med....

 • NeuroTrac MultiTENS
  Kan rekvireres av lege
  NeuroTrac MultiTENS

  NeuroTrac MultiTENS er et enkelt og brukervennlig to-kanals apparat for smertelindring og muskelrehabilitering. Indikasjoner: Nociseptiv smerte, neuropatiske smerter og andre behandlingsindikasjoner...

 • NeuroTrac TENS Sports
  Kan rekvireres av lege
  NeuroTrac TENS Sports

  NeuroTrac Sports er apparater for deg som har behov for hjelp til opptrening av skadet muskulatur, restitusjon, smertelindring eller generell oppstramming av muskulatur. Fire kanals TEMS/TENS apparat ...

 • NeuroTrac IFC Rehab
  NeuroTrac IFC Rehab

  Neuro Trac IFC Rehab er et kombinert TENS/TEMS apparat og interferensstimulator....

 • Hudelektroder 50x50 mm
  Hudelektroder 50x50 mm

  Elektrodene har en selvklebende, vannbasert og latexfri gel som gjør de myke, og enkelt å plassere på hvilken som helst kroppsdel....

 • Hudelektroder 100x50 mm
  Hudelektroder 100x50 mm

  Elektrodene har en selvklebende, vannbasert og latexfri gel som gjør de myke, og enkelt å plassere på hvilken som helst kroppsdel...