Nyheter

Her kan du få prøvd ut fødsels-TENS i Bergen og Oslo

Her kan du få prøvd ut fødsels-TENS i Bergen og Oslo

Quintet fokuserer på TENS behandling til gravide. NeuroTrac TENS Obstetrics er et TENS-apparat som i utgangspunktet er designet for bruk under fødsel. Mange har også oppdaget at dette apparatet er meget velegnet til behandling av svangerskapsrelaterte bekken-og ryggsmerter eller mer generelle smerter i samme området. Vi tilbyr en gunstig utlånsavtale slik at du trygt kan bruke apparatet ved bekken-og ryggsmerter i tiden før fødsel og som smertelindring under fødsel.

Apparatet har kun to programmer, høyfrekvent for å blokkere smertepulsene (pain gate) og lavfrekvent burst for å frigjøre egne endorfiner. Du bruker begge programmene samtidig, en fjernkontroll gjør det mulig å endre fra høyfrekvent til lavfrekvent, tilbake til høyfrekvent igjen osv. Når riene kommer, benyttes den høyfrekvente stimuleringen. Når smerteriene avtar, benyttes den lavfrekvente stimuleringen.
NeuroTrac TENS Obstetrics har to kanaler og til sammen fire elektroder kan benyttes med apparatet.

Leien på apparatet koster kr. 625,- inkl moms (for inntil 2 måneder). Vi har lagt til en pakke med 4 stk 50x100 mm hudelektroder til kr. 135,- inkl moms, slik at totalbeløpet blir kr. 760,- inkl moms.

NeuroTrac TENS Obstetrics kan du få demonstrert og leid hos:

Oslo - Jordmor og Kvinnesenter, Pilestredet 15, 0164 Oslo, www.oslojordmor.no

Bergen -  Jordmor Kjersti Pettersen, Fjøsangerveien 51, 5054 Bergen, Kjersti@jordmor-kjersti.no

Bergen - Quintet AS, Fjellsdalen 1, 5155 Bønes,  www.quintet.no

Relaterte produkter: