Nyheter

Seksualitet for alle

Seksualitet for alle

23 januar 2019 var det kompetansefrokost med tema «Seksualitet for alle». Foredraget er tilgjengelig gratis på nett. Her får du et innblikk i refusjonsordningen for seksualtekninske hjelpemidler. Seksualtekniske hjelpemidler kan rekvireres av alle autoriserte leger vhja. et bestillingsskjema. Dette er helt kostnadsfritt for pasientene.  Foredraget er relevant for alle som jobber med seksuell helse, eller som ønsker å lære mer om arbeidet som gjøres med seksuell helse i Norge i dag.

Våre rekvisisjonsberettigede hjelpemidler finner du informasjon om under fagområdet «Seksuell helse & hjelpemidler». Produkter som ikke er på rammeavtale kan det søkes dispensasjon om slik at pasientene fremdeles kan få disse kostnadsfritt. Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning som passer til akkurat din situasjon!

Under fagseminaret problematiseres det at det kun er legene som har rekvisisjonsrett på disse hjelpemidlene (til forskjell fra en del andre typer hjelpemidler). NAV stiller seg åpne for å diskutere dette. Vi i Quintet er positive til at også sexologer og andre faggrupper med spesialkompetanse skal ha myndighet til rekvirering av seksualtekniske hjelpemidler. Her finner du NAV-skjemaet forklart steg for steg.

Hilde Lunde setter seksuell helse på dagsordenen, og snakker om hvorfor det er så vanskelig å snakke om seksuell helse sammenliknet med andre helseaspekter (måltider, tarmfunksjon osv). Vi har alle en seksualitet og seksuell helse, og denne må vi ivareta! Lunde understreker at det er viktig at hjelpemidlene er tilpassede til den enkelte brukers behov – og hun mener det er for lite dispensasjonssøknader per i dag. I dag mangler det hjelpemidler de med nedsatt håndkraft eller andre utfordringer som vanskeliggjør bruk av produktene på rammeavtale.

Wenche Fjeld fra Hamar kommune snakker om bredden i seksuell helse, og viktigheten av å huske at seksuell helse er mer enn bare å ha sex med en partner. Hun tar opp WHO’s 10 punkter for seksuelle rettigheter, og regjeringens strategiplan for seksuell helse «Snakk om det!». Regjeringen ønsker at seksuell helse skal bli en integrert del av folkehelsearbeidet i landet – for eksempel gjennom at en seksualanamnese blir en del av kartleggingen som blir gjort ved all alvorlig sykdom. Vi har hatt mye fokus på reproduktiv helse, men dette er bare en liten del av seksuell helse. Særlig blir eldre og funksjonshemmede oversett og dårlig ivaretatt. PLISSIT er en sexologisk rådgivningsmodell som kan brukes for helsepersonell som ønsker å bli bedre på rådgivning til sine pasienter.

Anette Remme i er prosjektleder for seksuell helse i Unge Funksjonshemmede. Hun arbeider blant annet med utvikling av veiledere til både brukere og helsepersonell på seksualtekniske hjelpemidler. Unge Funksjonshemmede samarbeider med Likestillingssenteret på Hamar for kartlegging av brukerbehov. Hun har også jobbet med prosjektet «Sex som funker» for å åpne opp om temaet seksualitet for de med funksjonsnedsettelser.

 

Vi i Quintet jobber hele tiden for et inkluderende, åpent og positivt forhold til seksualitet og seksuell helse. Dette er noe som angår oss alle!

 

Foredragsholderne er Terje Otto Elvedal (seniorrådgiver i NAV) og Hilde Lunde (universitetslektor fra OsloMet.) I tillegg holder Wenche Fjeld fra Hamar kommune og Anette Remme fra Unge Funksjonshemmede spennende innlegg.

 

 

Relaterte saker:

 • Quintets apparater og enkelte seksuell helseprodukter kan rekvireres kostnadsfritt for pasienter

  Quintets apparater og enkelte seksuell helseprodukter kan rekvireres kostnadsfritt for pasienter

  Våre apparater for elektrostimulering og biofeedback kan rekvireres kostnadsfritt til kvinner og menn med lekkasjeproblemer eller annen dysfunksjon i bekkenbunn. Det samme gjelder enkelte seksuell helseprodukter som Feminaform dilatorsett, C1 klitorisstimulator og manuell penispumpe.
  Les mer...

 • Les Regjeringens strategi for seksuell helse 2017 - 2022 her

  Les Regjeringens strategi for seksuell helse 2017 - 2022 her

  Strategidokumentet "Snakk om det!" er et solid stykke arbeid som dekker gjeldende og fremtidige tiltak for å ivareta den norske befolknings seksuelle helse gjennom livsløpet. Menneskers seksuelle helse har betydning for livskvalitet og er en del av det helhetlige helseperspektivet.
  Les mer...

 • Ny brosjyre innen seksuell helse!

  Ny brosjyre innen seksuell helse!

  I forbindelse med Quintets satsing på seksuell helse og ny avtale med NAV om refusjon av hjelpemidler for seksuallivet fra 1.10.17, sender vi i disse dager ut en helt ny brosjyre om våre produkter innen seksuell helse.
  Les mer...

 • Funksjonshemming og seksuell helse

  Funksjonshemming og seksuell helse

  Vi deler gjerne to saker fra nrk.no om funksjonshemming og sex og hvordan unge funksjonshemmede opplever at deres seksuelle helse blir ivaretatt av helsepersonell. En rapport fra organisasjonen Unge Funksjonshemmede viser dessverre at unge med funksjonsnedsettelser blir møtt med mange fordommer og et helsevesen som vegrer seg for å snakke om seksualitet.
  Les mer...