Nyheter

Litteraturstudie fra 2018 om tibialisstimulering

Litteraturstudie fra 2018 om tibialisstimulering

Tibialisstimulering har vært i bruk i over 20 år, men metoden er likevel ikke fullt ut kartlagt og forstått. Teorien er at man ved å stimulere tibialisnerven kan påvirke nerverot S3 i ryggmargsnivå slik at man hemmer nerveaktiviteten til blæremuskulaturen som også er i S3-nivå.

Det ble nylig publisert en litteraturstudie som vurderte kvaliteten på forskningen som er gjort på TENS og tibialisstimulering. Forfatterne har vurdert 15 studier. De konkluderer med at tibialisstimulering som behandling av overaktiv blære er en effektiv og lite inngripende behandlingsform. Likevel mangler det forskning med mange nok deltagere, med kontrollgrupper og med randomisering. Forfatterne understreker at tibialisstimulering med bruk av TENS er enkelt, billig og komplikasjonsfritt (Garcia & Pereira, 2018). 

Relaterte saker: