Nyheter

Kroniske smerter anerkjennes som sykdom

Kroniske smerter anerkjennes som sykdom

I mai i år kom det en oppdatert versjon av det internasjonale sykdomsklassifiseringssystemet ICD. I det oppdaterte kodesystemet ICD-11 anerkjennes for første gang kroniske smerter som en egen diagnose, og ikke bare som et symptom. Målet med endringen er å bidra til en mer presis diagnostisering og behandling. Les mer om nyheten i Dagens Medisin.

 

Endringen i kodeverket kan være med på å endre måten vi håndterer mennesker med kroniske smerter. Det er tidligere vist at bruk av transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) gir bedre effekt av smertestillende ved både akutte og kroniske smerter. Her finner du et sammendrag av en studie fra 2018 på opioidebruk og TENS. En randomisert studie fra 2015 viser at TENS kan også redusere og utsette behovet for bedøvelse under fødsel.

 

Du kan lese mer om hva TENS er, og hvordan det kan hjelpe deg her

Relaterte saker:

 • Effekt av TENS for menssmerter

  Effekt av TENS for menssmerter

  Denne studien fra 2017 viser god effekt av TENS for menstruasjonssmerter, som er utbredt blant ungdom og unge kvinner i fertil alder. Smertene varer vanligvis i 8-72 timer av syklusen og oppleves som krampelignende. De kan variere i intensitet fra syklus til syklus og ledsages ofte av kvalme, oppkast, tretthet, hodepine og svimmelhet. Menstruasjonssmerter behandles tradisjonelt med enten p-piller eller medikamenter (NSAIDS), men i mange tilfeller er et hormonfritt alternativ uten bivirkninger ønskelig.
  Les mer...

 • Kroniske underlivsmerter og TENS

  Kroniske underlivsmerter og TENS

  Denne ferske studien fra mars 2018 ser på ulike typer nervemodulering for behandling av kroniske underlivsmerter hos kvinner og menn, der transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) er et av alternativene som diskuteres. Forfatterne nevner spesielt en randomisert kontrollert dobbelt blindet studie på bruk av TENS for menn med kronisk prostatitt der TENS ble sammenlignet med ibuprofen og placebo.
  Les mer...

 • Bedre effekt av smertestillende med TENS

  Bedre effekt av smertestillende med TENS

  Hvordan kan du oppnå bedre smertelindring med riktig bruk av TENS for akutte og kroniske smerter? Behovet for medikamenter kan reduseres med så mye som 36-51 prosent ved rett TENS dosering. Artikkelen er klinisk nyttig!
  Les mer...

 • TENS og TEMS til både profesjonell og privat bruk

  TENS og TEMS til både profesjonell og privat bruk

  TENS står for Transkutan elektrisk nervestimulering, og gir effektiv smertelindring ved både akutte og kroniske smerter. TEMS står for Transkutan elektrisk muskelstimulering og kan brukes til alt fra toppidrett til rehabilitering av slagpasienter.
  Les mer...