Nyheter

Botox eller tibialisstimulering?

Botox eller tibialisstimulering?

Overaktiv blære og hastverkslekkasje

Overaktiv blære og urgency urininkontinens (hastverkslekkasje) skyldes ukontrollerte sammentrekninger i blæremuskulaturen. Årsaken til disse ukontrollerte sammentrekningene er for det meste ukjent. Sannsynligvis dreier det seg om en ubalanse mellom det parasympatiske og sympatiske nervesystemet, hvor det parasympatiske dominerer blæreaktiviteten. Blæren vil hos pasienter med urgency urininkontinens trigges til en vannlatingsrefleks ved blærefylning.


Botoxinjeksjoner

Stadig flere pasienter tilbys nå botoxinjeksjoner i blæren for å dempe symptomene. Botoxbehandling fungerer ved at man sprøyter inn botulinumtoksin i blæremuskulaturen for å lamme muskulaturen. Behandlingen må gjentas hver 3.-6. måned


Behandlingsmuligheter

Alle pasienter skal følge et prinsipp om at man prøver ut den minst inngripende behandlingen først så lenge det er forsvarlig. Dette er et prinsipp i all medisinsk behandling, og hensikten er å skåne pasienten for unødvendig risiko og unødvendige bivirkninger. For pasienter med overaktiv blære og/eller hastverkslekkasje betyr dette at man prøver ut behandlingen i følgende rekkefølge:

1)      Blæretrening og vannlatingsdagbok, bekkenbunnstrening, evt. supplert med elektrostimulering.

2)      Medikamentell behandling.

3)      Kirurgisk behandling: botoxinjeksjoner, sakralnervemodulering, urinavledning eller blæreutvidelse.Tibialisstimulering

Selv om disse prinsippene ligger til grunn for behandling er det svært varierende hvilket tilbud pasientene får. Vi i Quintet tilbyr utstyr innen den minst inngripende formen for behandling, såkalt «konservativ behandling». Elektrostimulering er en ikke-invasiv og godt dokumentert behandlingsmetode som de fleste av pasientene med hastverkslekkasje bør få tilbud om å prøve ut.

Særlig er tibialisstimulering en aktuell form for elektrostimulering for pasienter med urgency inkontinens. Behandlingen gjennomføres ved at man klistrer hudelektroder på foten. Gjennom hudelektrodene sendes svake elektriske signaler opp til blæren, og blæreaktiviteten vil hos mange normaliseres på sikt. Etter opplæring kan pasienten gjennomføre behandlingen selv hjemme.


Tibialisstimulering påvirker og demper aktiviteten i den parasympatiske nerveforsyningen til blæren, og mange vil over tid få en normalisering av balansen mellom parasympatikus og sympatikus. Tibialisstimulering bør, i likhet med medikamentell behandling, gis over flere uker, og helst minst 3 måneder før man vurderer om man har fått ønsket effekt. Tibialisstimulering har i motsetning til medikamenter og kirurgisk behandling ingen farlige bivirkninger.

Vi vil gjerne minne alle behandlere der ute om at tibialisstimulering er en god og dokumentert behandlingsmetode for denne pasientgruppen! Rekvisisjonsordningen for behandlingshjelpemidler sørger for at pasientene kan motta disse apparatene til hjemlån så lenge de har behov. Vi har fått tilbakemelding fra flere pasienter som var kandidater for botoxinjeksjoner at de med tibialisstimulering ble helt kvitt sine symptomer. Tibialisstimulering hindrer ikke at man forsøker botoxinjeksjoner på et senere tidspunkt, og man kan gjerne tilby denne behandlingen til pasienter som står i kø for botoxinjeksjonsbehandling. Vi håper flere behandlere får øynene opp for å prøve ut denne behandlingsmetoden før de går videre til mer invasiv behandling.

Tibialisstimulering tilbys på flere sykehus, og det er som regel uroterapeuter (sykepleiere med videreutdanning i uroterapi) som utfører behandlingen. Nederst på våre hjemmesider finner du en oversikt over fysioterapeuter i ditt nærområde som har kompetanse og opplæring i bruk av elektrostimuleringsapparater i behandlingen av inkontinens. Noen av disse fysioterapeutene bruker også tibialisstimulering.