Nyheter

Quintet leverer i tide!

Quintet leverer i tide!

Quintet er avtalepartner med både Helseforetak og NAV på viktige hjelpemidler. Vi vet at pasienter som skal benytte våre produkter er i et behandlingsforløp og skal komme i gang med behandlingen, noen ganger til en fastsatt tid. Dette forplikter. Alle som bestiller hjelpemidler hos oss, om det er TENS-apparater, Elstim/Bio-apparater eller seksuelle hjelpemidler, får dette tilsendt senest 3 dager etter mottatt bestilling/rekvisisjon.

TENS og Elstim/Bio sendes alltid til BHM (Behandlingshjelepmidler) ved de ulike helseforetakene eller direkte til oppfølgende terapeut, avhengig av avtale med Helseforetaket.

Seksuelle hjelpemidler sendes alltid direkte hjem til pasient/bruker. Disse sendes i diskret forpakning med såkalt «Pakke i postkassen» (Bring). Du mottar denne altså direkte i din postkasse hvis postkassen har plass til den. Er den for stor, får du melding om å hente den på din post i butikk. Merk at rekvisisjoner/bestillinger på seksuelle hjelpemidler skal sendes direkte til Quintet da vi er avtalepartner med NAV. Dersom du ikke har mottatt ditt hjelpemiddel innen en uke etter at rekvisisjonen/bestillingen er sendt til oss, ring oss på 55981555 så hjelper vi deg!