Nyheter

Rosa sløyfe måned!

Rosa sløyfe måned!

Oktober er Rosa Sløyfe måned, og det settes ekstra fokus på brystkreft. Det er større fokus på senskader etter kreftbehandling i årets tildeling av forskningsmidler. Totalt er det utdelt 18,5 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter, deriblant flere prosjekter som har fokus på pasientens seksuelle helse. Vansker med seksuallivet er en av de hyppigste og mest langvarige senskadene etter brystkreftbehandling. Vi vet at det er mange pasienter som vegrer seg for å ta opp sin seksuelle helse i møte med helsevesenet, og vi vet at det er store regionale forskjeller i hvor gode helsepersonell er til å ta opp temaet. God seksuell helse er viktig for livskvaliteten, og mer kunnskap på feltet vil forhåpentligvis også bedre helsetjenestetilbudene.

Bl. a. får Randi Reidunsdatter som er førsteamansuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU tildelt 3 525 000 kroner for prosjektet «Seksualhelse etter brystkreft».

Cecilie Kiserud, overlege og onkolog ved Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling ved Oslo Universitetssykehus tildeles 3 285 000 for prosjektet «Seksuelle utfordringer etter brystkreft».

 

Vi takker Rosa sløyfe for at dere fokuserer på seksuell helse hos denne pasientgruppen, og gratulerer alle som har fått tildelt midler til sine viktige prosjekter!

 

Hos Quintet finner du medisinske hjelpemidler som er håndplukket til pasienter med nedsatt seksuell helse. 

Relaterte saker:

 • Snakk om det - seksuell helse etter kreftsykdom

  Snakk om det - seksuell helse etter kreftsykdom

  Underlivskreft rammer rundt 1500 kvinner i året. De fleste blir helt friske av sin kreftsykdom, men samtidig opplever mange endringer i seksuallivet i etterkant. En omfattende litteraturstudie fra 2016 av Huffman et al. om seksuell helse ved gynekologisk kreft er tydelig i sitt budskap: det finnes effektive og enkle hjelpemidler for å bedre seksuell helse - vi må bare tørre å snakke om det!
  Les mer...

 • Gynkreft og seksuell helse

  Gynkreft og seksuell helse

  Quintet deltar Landskonferansen for Kreftsykepleie 11.-13. september i Sarpsborg! I tillegg deltar Quintet 11. september på kunnskapsdag om gynekologisk kreft i Trondheim. Vi har valgt å skrive en liten sak om gynekologisk kreft og seksuell helse. Vi ser at det rekvireres langt færre hjelpemidler for seksuallivet til kvinner enn til menn. Hvorfor er det slik? Kan helsepersonell for lite om følgene kreftsykdom kan få for seksuallivet? Er pasientene redde for å spørre om råd og hjelp? Ønsker ikke kvinner hjelp til seksuallivet i like stor grad som menn? Vi i Quintet vet ikke hvorfor det er slik, men vi ønsker gjerne å gjøre noe med det! Vi arbeider aktivt for å informere helsepersonell, pasienter og pårørende om rettigheter og muligheter innen hjelpemidler for seksuallivet. Kvinner har rett til å vite!
  Les mer...