Nyheter

Nye retningslinjer for anorektale funksjonsforstyrrelser

Nye retningslinjer for anorektale funksjonsforstyrrelser

Det er utarbeidet nye faglige retningslinjer for utredning og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser av norsk gruppe for konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser.

Anorektale funksjonsforstyrrelser som analinkontinens, tømningsvansker og forstoppelse rammer en stor andel av befolkningen. Disse lidelsene kan være svært belastende, begrense sosiallivet og redusere livskvaliteten. Konservative tiltak kan gi god behandlingseffekt og bør i følge veilederen være første behandlingsvalg.

 

Veilederen er utarbeidet for å gi felles nasjonale retningslinjer som skal sikre like god kvalitet i utredning av anorektale funksjonsforstyrrelser uavhengig av bosted. De norske retningslinjene er utarbeidet med utgangspunkt i de engelske NICE-guidelines, danske guidelines, og flere andre kilder. Veilderen gjelder kun voksne pasienter og er rettet mot leger, fysioterapeuter og sykepleiere i både primær-, og spesialisthelsetjenesten.

 

Veilederen omtaler bekkenbunnstrening, bruk av EMG-biofeedback og elektrostimulering. Både vanlig elektrostimulering og tibialisstimulering har vist lovende resultater, og EMG-feedback ser ut til å gi bedre effekt av bekkenbunnstrening alene og sammen med elektrostimulering. Arbeidsgruppen som har utarbeidet veilederen etterlyser mer forskning på feltet, og mer standardiserte metoder.

 

Vi i Quintet er svært positive til at det nå er utarbeidet felles nasjonale retningslinjer for en pasientgruppe som lenge har vært underprioritert, og som har hatt svært varierende tilbud. Det skal ikke være slik at pasientene får ulikt tilbud avhengig av bosted. Retningslinjene er et solid steg i riktig retning! 

Relaterte saker: