Nyheter

Høstkurset 2019 - takk for denne gang

Høstkurset 2019 - takk for denne gang

I år er Quintet 20 år: den 1. mai 1999 så Quintet dagens lys, og vi har siden da bidratt til økt livskvalitet og en bedre hverdag for flere tusen norske kvinner og menn. Vi har siden starten jobbet med tabubelagte og underprioriterte områder innen helsevesenet - inkontinens, seksuell helse og smertelinding - og vi kan i dag tilby trygge og gode behandlingshjelpemidler som er dokumenterte og som kan rekvireres kostnadsfritt av leger via offentlige kontrakter. Dette er vi stolte av!


Årets høstkurs ble avholdt i Bergen den 17-18 oktober. Nærmere 60 deltagere deltok i det vi med rette kan kalle høstens eventyr! Quintet prøver alltid å sette sammen et variert program som skal kunne passe for både nyutdannet og mer erfarent helsepersonell. Vi ønsker å engasjere og skape gode diskusjoner omkring det som har med problematikk i bekkenbunnen og de mange utfordringer dette gir den enkelte pasient i hverdagen.

  

Vi startet høstkurset torsdagen 17. oktober med registrering og mingling. Mange ankom samme morgenen og fikk treffe både kjente kollegaer og knytte nye bekjentskap. Programmet startet med en gjennomgang av elektrostimulering og EMG-biofeedback presentert av Aron Willems, lege i Quintet. Spesialsykepleier Hildegunn Gjerald,  nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus snakket om hvordan en uroterapeut tilnærmer seg nevrologiske pasienter med dysfunksjon i bekkenet.

Etter lunsj var det tid for å høre om barnefødsler og rehabilitering av fødselsskader som Clara Karoliussen, fysioterapeut og spesialist i kvinnehelse ved klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital har mye kunnskap om. Bente Lunde, fysioterapeut i Quintet avrundet det faglige programmet med en gjennomgang av Myoplus pro apparatet hvor vi også fikk demonstrert hvordan biofeedback visualiserer hvor sterk, utholdende og rask bekkenbunnmuskulaturen er.I anledning Quintet sitt 20 års jubileum arrangerte vi et sosialt arrangement på Troldhaugen, Edvard Griegs hjem med omvisning, bobler, fingermat og privatkonsert i Troldsalen med pianist Rune Alvær. En flott opplevelse som ga ro i sjelen.  Mange ble også med ut og spiste etterpå.Etter en god frokost var det tid for å høre på Mette Løkeland, gynekolog ved Betanien sykehus, som inspirerte oss med foredraget kroniske underlivssmerter. Linda Sørby, fysioterapeut ved ColosseumMann og MSK klinikken presenterte ulike caser innen den kompliserte bekkenbunnen.

Workshop er noe Quintet alltid prioriterer på høstkurset og som er med på å gi deltagere «hands on» erfaring. I år var det  fire workshops, én for seksuell helse, én for tibialisstimulering, og to grupper for MyoPlus Pro, én for de som ikke har så mye erfaring og én for de som har litt mer kjennskap til bruk av apparatet.

Tore Borg, kreftsykepleier og sexologisk rådgiver ved Radiumhospitalet og Mediwave engasjerte med foredraget seksualitet – et tema for helsearbeidere og Christer Wiese Bergene, salgs- og markedssjef i Quintet avsluttet med en gjennomgang av refusjonsordning for seksuelle hjelpemidler via NAV.

Vi sitter igjen med mange gode erfaringer og håper alle fikk god utbytte av å delta. Vi har lagt ut foredrag I PDF format på vår hjemmeside.

Vi gleder oss allerede til å starte planlegging av neste års høstkurs og håper å se mange av dere der også.


Ha en fin høst! Hilsen alle oss i Quintet.