Nyheter

Seniormessen i Kristiansand

Seniormessen i Kristiansand

Wenche Haaland er har skrevet et innlegg for oss om sine erfaringer når hun deltok på Seniormessen i Byhallen i Kristiansand. Wenche har lang erfaring som jordmor både i sykehus, kommunehelsetjeneste og som sexologisk rådgiver i privatpraksis. Hun har vært godkjent spesialist i sexologisk rådgivning NACS (se www.nfks.no) siden 2004. Hun har sin praksis sammen med gynekologene ved Elvebredden Gynekologipraksis i Kristiansand. Her tar hun imot enkeltpersoner av begge kjønn og par til sexologisk rådgivning. Problemstillingene kan være manglende lyst, smerteproblematikk, vulvodyni, erektil dysfunksjon, tenningsmønstre, ulikheter i parforholdet når det gjelder seksuelt samliv, reetablering av seksuell helse etter overgrep, spørsmål om seksuell orientering og mange fler. 


Intensjonen med messen var å vise frem og informere om mangfoldet av tilbud til de som ønsker å være en aktiv senior i Kristiansand kommune.

Jeg ble både glad og positivt overrasket over å bli invitert til å stille med stand på messen for å snakke med eldre voksne om seksuell helse og informere om hva jeg som sexologisk rådgiver kan tilby.

Noe av bakteppet kan være at vi lever lenger og vi lever også lenger uten sykdom. Dette har nok bidratt til å endre de fysiske, psykososiale og materielle forventninger til det å bli gammel. Tidligere var begrepet «alderdom» oftest assosiert med sykdom, tap og forfall. I våre dager er det mer forståelse for at seniortilværelsen, som andre livsfaser, inneholder mange muligheter for aktivitet og god livskvalitet, også på seksualitetens område.

Det er ikke uvanlig at folk godt opp i årene oppsøker meg for sexologisk rådgivning. Jeg kan bekrefte undersøkelser som viser at eldre mennesker har sex av de samme grunner som de yngre. Dette er fordi de har lyst, for å bli bekreftet og for å styrke parforholdet, og de oppgir at seksualiteten spiller en vesentlig rolle for deres psykiske og fysiske velvære.

 

Her er Wenche Haaland (t.v.) avbildet på messen sammen med Tea Bjørnstøl som er familieterapeut og sexologisk rådgiver. 


Så den 22.oktober var vi 67 utstillere som sto klare for å inspirere og spre informasjon om det varierte tilbudet som finnes gjennom lag, foreninger, kommune og private aktører.

Jeg fikk med en kollega og vi var jo spent på om vi kom til å få besøkende, noe vi absolutt gjorde! Vi hadde mange fine samtaler med både kvinner, menn og par. Det var enten for å fortelle oss en historie relatert til egen seksualitet eller til sin partners, sorg over uvitenhet og mangel på informasjon om seksualitet i sine yngre år. Noen fortalte om sykdom som hadde rammet dem eller deres partner, hvor ingen hadde fortalt hvordan dette kom til å påvirke deres seksuelle helse negativt. Mange ville gjerne få informasjon og ønsket å se på de seksualtekniske hjelpemidlene vi hadde tatt med. Gledelig å se at seksuell helse er viktig for seniorer og vite at seksualiteten følger oss livet ut!

 

Vi takker Wenche for at hun arbeider aktivt for å bryte ned tabu, og for å bedre den seksuelle helsen i befolkningen! Hennes arbeid på seniormessen reflekterer Regjeringens strategiplan for seksuell helse: Snakk om det! I planen er det stort fokus på eldre og seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet. Du finner planen her.