Nyttig informasjon

HVORDAN VELGE RIKTIG PRODUKT?

HVORDAN VELGE RIKTIG PRODUKT?

For terapeuter som ønsker en enkel anbefaling på hvilket apparat som egner seg best for ulike typer pasienter og diagnoser, kan våre råd og erfaringer ha en nytteverdi. NeuroTrac Continence er en enkel elektrostimulator der de fleste programmene er forhåndsinnstilt og brukeren forholder seg til lite informasjon på displayet. Passer godt for terapeuter som ønsker en enkel tilnærming til bruk av apparatur. Velegnet til tibialisstimulering for overaktiv blære, fekal hastverk og obstipasjon. Kan også brukes ved smerter i bekkenbunn på lik linje med NeuroTrac PelviTone. NeuroTrac PelviTone er en litt mer avansert elektrostimulator der du har flere muligheter til å lage egne programmer med individuelle sekvenser, i tillegg til de forhåndsinnstilte programmene. Passer for pasienter med analinkontinens og blandingsinkontinens fordi flere sekvenser i programmene kan behandle både stress-og urge komponenten samtidig. Elektrostimulering kan være et nyttig hjelpemiddel til å igangsette kontraksjon i svak muskulatur eller bevisstgjøre kontraksjon i bekkenbunn. NeuroTrac Simplex er et enkelt EMG biofeedback apparat som egner seg godt for pasienter som ikke har behov for elektrostimulering eller der elektrostimulering er kontraindisert. Et tydelig display gir gode tilbakemeldinger på knip-og hvilesekvenser i bekkenbunnen. Terapeuten kan legge inn egne treningsverdier og bruke apparatet til å teste pasienters muskelstyrke og avspenningsevne. Apparatet kan kobles til vårt softwareprogram i likhet med vårt nyeste og mest avanserte kombinasjonsapparat NeuroTrac Myoplus Pro. NeuroTrac MyoPlusPro gir mulighet for en kombinasjon av elektrostimulering og EMG biofeedback. Elektrostimuleringsdelen har 6 programmer som er forhåndsinnstilt i henhold til gjeldende dokumentasjon på ulike typer inkontinens og 6 programmer der du med utgangspunkt i de faste programmene kan lage individuelle tilpasninger på de ulike parametrene som frekvens, pulsbredde, ramp up/down og stimuleringsstid. EMG biofeedback delen gir bruker tilbakemelding på sin egen aktive trening av bekkenbunnmuskulaturen og via et tydelig display gis gode tilbakemeldinger på knip og hvilesekvenser i bekkenbunnen. Denne delen gir også mulighet til å trene bekkenbunn via EMG spill der ulike illustrasjoner gir bruker tilbakemelding på muskelspenning og avspenning istedenfor en graf. Terapeuter kan bruke apparatet til å teste pasienters muskelstyrke og avspenningsevne. EMG måling av knipestyrke og avspenningsevne i bekkenbunn er et nyttig verktøy før igangsetting av behandling. Hvis du for eksempel har en pasient med svekket bekkenbunn og stressinkontinens som kniper til < 20 microvolt (mV) med holdetid < 5 sekunder, kan du starte med et elektrostimuleringsprogram og etterhvert gå over til et EMG biofeedbackprogram. Myoplus Pro kan kobles til vårt softwareprogram slik som NeuroTrac ETS og NeuroTrac Simplex.

Ta gjerne kontakt med Quintet sin fysioterapeut Bente Lunde for mer utfyllende informasjon om bruksområder. Vi tilbyr også gratis opplæring i våre lokaler på Bønes hver første fredag i måneden; se detaljer under kurs.