Nyttig informasjon

Forslag til elektrodeplassering ryggsmerter

TENS: Program P01-P13.

Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04)

eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes

TENS: Program P01-P13. Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04)

eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.

TENS: Program P01-P13. Her foretrekkes høyfrekvente (P01, P02, P03, P04)

eller modulerte (p11,p12) programmer.

Ulik Stimulering på Kanal A og B for eksempel ved ryggsmerte med utstråling.

Høyfrekvent stimulering i ryggen (P01, P02, P03, P04) og lavfrekvent (P05, P06)

eller modulert (P11, P12) stimulering på låret.