Nyttig informasjon

Forslag til elektrodeplassering skuldersmerter

TENS: Program P01-P13. Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04)

eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.

For mer muskelaktivering velges P05 eller P06.

TEMS: "Scapulahumeralerytmen" og holdningskorreksjon P14, P15, P16, P17.

TENS: sirkulasjon og smertelindring.

Program P01-P13. Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04)

eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.

Ved ønske om muskelstimulering velges lavfrekvent P05 eller P06.

TEMS: Aktivering av "rotatorcuffen" P14, P15, P16 eller P17.