Nyttig informasjon

Er nedsatt seksuell funksjon noe du tar opp med dine pasienter?

Er nedsatt seksuell funksjon noe du tar opp med dine pasienter