BEHANDLINGSVEILEDER VED OVERAKTIV BLÆRE OG FEKAL HASTVERK: Tibialisstimulering

Tibialisstimulering behandlingsveiledning 01.2020 

Behandlingsveilederen gir deg en god innføring i hvordan du benytter tibialisstimulering både i forbindelse med behandling av overaktiv blære og fekal hastverk.