BEHANDLINGSVEILEDER VED SKULDERSMERTER: TEMS

Skuldersmerter er en vanlig komplikasjon etter hjerneslag. Dette fordi redusert muskelstyrke og spastisitet vil føre til en mekanisk ustabilitet og immobilitet av glenohumeralleddet. Både leddkapselen og de ekstrakapsulære strukturene blir lett utsatt for gjentatte små traumer, inflammasjon, immobilitet, degenerative forandringer og i verste fall skulderluksasjon. Det er derfor viktig å starte behandlingen med TEMS så tidlig som mulig i akuttfasen, både for å hindre negativ utvikling og for å oppnå de beste behandlingsresultatene.

I forbindelse med skuldersmerter, har vi laget en behandlingsveileder som omhandler TEMS ved skuldersmerter etter hjerneslag. Se gjerne denne for denne indikasjonen, samt for tips for generelle skuldersmerter. Last denne ned her