BEHANDLINGSVEILEDER VED SMERTEFULLE BLÆRETILSTANDER

Behandlingsveilederen beskriver en kombinasjonsbehandling med NeuroTrac PelviTone eller NeuroTrac Continence og NeuroTrac Obstetrics TENS. Veilederen er for både pasient og terapeut.