Brukerveiledninger og tilleggsinformasjoner ved Elstim/bio apparater

Hvis du leter etter en brukerveiledning eller informasjon om apparater for elektorstimulering, kan du finne den her:

Produktark og kortbrukerveiledninger:

NeuroTrac Continence:

NeuroTrac PelviTone:

NeuroTrac MyoPlus Pro: