Quintet tilbyr trygge valg av seksuelle hjelpemidler

Her finner du Quintets brosjyre innen seksuell helse. Ta gjerne kontakt med oss for å få brosjyren tilsendt.

Brosjyren inneholder informasjon om både de refusjonsberettigete hjelpemidlene og hjelpemidler som kan bestilles direkte i vår nettbutikk.