Behandling av inkontinens med biofeedback og elektrostimulering

Her finner du Quintets brosjyre som omhandler behandling av inkontinens med elektrostimulering og inkontinens.

Brosjyren er laget for pasienter som ønsker mer informasjon om elektrostimulering og biofeedback. Den egner seg godt for venterom eller til utdeling til pasienter  før en starter med behandlingen. Brosjyren har fokus på kvinnelig inkontinens, derfor har vi laget egne innlegg i brosjyren som omhandler menn og inkontinens og barn og lekkasjeproblematikk.