Elektrodeplassering og programvalg: Kne

Ved artrose og andre smertetilstander i kneet anbefales et høyfrekvent TENS-program.
Elektrodene plasseres nær leddet på begge sider av leddet.
Ved smertetilstander, nedsatt mobilitet og nedsatt
muskelkraft omkring kneet kan m. quadriceps eller m. vastus medialis stimuleres med
transkutan elektrisk muskelstimulering TEMS-program P14, P15, P16 eller P17 (bilde 2 og 3).
Muskelstimulering vil kunne gi en positiv effekt
ved å lokalisere og styrke muskulaturen omkring kneet, øke bevegelighet og stabilitet samt
redusere hevelsen i området.
Lavfrekvente TENS-programmer kan også benyttes.
Pasienten vil da få kontinuerlig stimulering (PO5 og PO6), og ikke en veksling
mellom arbeid og hvile som ved TEMS-programmene
(bilde 2 og 3).

Tips:

Ved skader, smertetilstander eller kirurgiske inngrep sees ofte en atrofi av m. vastus medialis, og «motparten» m. vastus lateralis blir gjerne kort og stram. Dette medfører en lateral dragning av patella. Stimulering av m. vastus medialis slik som vist på bilde 3 motvirker denne effekten.
NeuroTrac SPORTS: PC1 med frekvens 65 Hz, pulsebredde 250µs, ramp-up 3.
NeuroTrac TENS: P04, P05 eller P06.
Bruk gjerne 40 x 40 eller 50 x 50 elektroder.