Elektrodeplassering og programvalg: Skulder

TENS: Program P01-P13.

Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04) eller modulerte program (P11,P12)
foretrekkes.

For mer muskelaktivering velges P05 eller P06.

TEMS: «Scapulahumeralerytmen» og holdningskorreksjon P14, P15, P16, P17.

 

TENS: sirkulasjon og smertelindring.

Program P01-P13.

Her vil fortrinnsvis høyfrekvente- (P01,P02,P03,P04) eller modulerte program (P11,P12) foretrekkes.

Ved ønske om muskelstimulering velges lavfrekvent P05 eller P06.

TEMS: Aktivering av»rotatorcuffen» P14, P15, P16 eller P17.