Elektrodeplassering ved smerter og opptrening kne

Man plasserer to elektroder over m. vastus medialis (VMO) og behandler alltid bilateralt. Dette er en elektrodeplasseringsom som har vist seg å være nyttig uavhengig av diagnose og formål (smertelindring eller muskelstimulering).

God effekt ved artrose,innskrenket mobilitet, atrofi av muskulatur, patellafemoral smerte og ulike tendinose tilstander i kneet der en ønsker smertelindring, muskelstimulering eller å endre dragning og friksjon. M. vastus medialis og M. vastus lateralis har ulik kraftvirkning på patella.

Etter operasjon, en smertetilstand eller skade ses raskt atrofi av medialis og den laterale delen blir ofte kort og stram.Dette vil medføre en lateral dragning av patella. Denne elektrodeplasseringen vil stimulere og være med på å styrke den mediale delen.

NeuroTrac SPORTS: PC1 kan programmeres til 65Hz, pulsebredde 250µs, ram 3. Elektrodevalg 40X40 eller 50X50. Plasser svart elektrode lengst caudalt.NeuroTrac TENS: Program 4, program 5, program 6. Elektrodevalg 40X40 eller 50X50.Plasser svart elektrode lengst caudalt.