Er nedsatt seksuell funksjon noe du tar opp med dine pasienter?